Būt sadzirdētam… Būt harmonijā…(projekts “Darām kopā!”Nr. VP2023/3-1)

Kas ir iekļaujoša vide? Cik svarīga tā katram indivīdam un organizācijai (mūsu gadījumā – skolai) ir? Kā veicināt katra skolēna labbūtību skolas vidē (ko lielā mērā nosaka viņa attiecības ar klasesbiedriem, skolasbiedriem)?

Domājams, katram ir nācies iejusties jaunā kolektīvā, jaunā vietā vai jaunā situācijā. Tā tas notiek arī ar 10.klašu skolēniem. Situācijas ir dažādas: klasē ir daļa bijušo klasesbiedru vai pat draugi; klasē ir bijušie pamatskolas paralēlklasesbiedri; klasē visi ir sveši. Ļoti dažādas situācijas, kas ietver sevī arī dažādas individuālās izjūtas, daudzus jautājumus (kā sajusties labi, kā komunicēt un tapt pieņemtam, kā pārvarēt dažādas barjeras…).

Arī skolēnu pašpārvalde domā par šiem jautājumiem, tāpēc, rakstot savu projektu “Darām kopā!” programmai “Kontakts”, izdomāja vismaz nedaudz atbalstīt 10.klašu jaunizveidotos kolektīvus arī saliedēšanās un iekļaušanas aspektā.

13.septembrī “Darām kopā!” projekta ietvaros norisinājās tikšanās ar Gulbenes novada vidusskolas trīs 10. klasēm. Nodarbības vadīja Gulbenes jauniešu centra “Bāze” jaunatnes lietu speciāliste Amanda Krišjāne.

Šo tikšanos laikā ar jauniešiem tika izspēlētas dažādas simulācijas un improvizācijas tipa aktivitātes, kas ļāva gan ieraudzīt sevi ar cita acīm, gan izprast dažādās lomas skolas vidē, gan arī apzināties, kā katra indivīda ārējā komunikācija veido skolas vidi un auru.

Kopumā klašu kolektīvi bija ļoti atsaucīgi un labprāt ņēma dalību piedāvātajās aktivitātēs, ļaujoties gan nelielai humora devai, gan izlokot savas spējas ārpus katra paša komforta zonas. 

Uzziņai.

Iekļaujošu vidi veicinošs aktivitāšu komplekss klases kolektīvam:

  • Aktivitāte “Rāmēšana”, kuras ietvaros jaunieši gūst iespēju apskatīt sevi no malas jeb ieraudzīt to, kā uz viņu skatās citi, vienlaikus analizējot cilvēku “likšanu rāmjos” (cik atbilstoši patiesībai tas ir vai nav un kā tas liek katram no mums justies).
  • “Salīdzināšana” – tiek izmantota kā aktivitāte, kuras ietvaros jauniešiem pašiem ir iespēja noteikt klases saliedētības tipu – vilku bars vai mauriņš, tādējādi apzinoties to, kādā līmenī saliedēts un iekļaujošs ir klases kolektīvs.
  • “Tavā ādā” aktivitātes ietvaros jauniešiem tiek sniegta iespēja caur improvizāciju iejusties dažādās skolas dzīves lomās: “gudrītis”, “skolas sētnieks”, “ķīmijas skolotājs” u.c., kas sniedz iespēju apzināties gan to, kā mūsu attieksme veido savstarpējo komunikāciju skolā, gan to, ka ne vienmēr dažādu lomu spēlētāji skolā mijiedarbojas pozitīvā veidā.

Aktivitāšu kompleksa ietvaros tiek izmantotas neformālās izglītības aktivitātes, papildus izmantojot kā ledus laušanas, tā saliedēšanās un izkustēšanās aktivitātes.

Ja ir nepieciešama papildus informācija, esmu atvērta komunikācijai un labojumu veikšanai. 

Atsauksmes no desmitajiem:

Bija super, jauki un interesanti pavadīts laiks kopā ar klasesbiedriem.

Tagad esmu iepazinis labāk klasesbiedrus.

Secinājums: visi var iesaistīties gan sarunās, gan aktivitātēs.

Nodarbība palīdzēja uzlabot kontaktu ar klasesbiedriem.

Uzzinājām, ko katrs domā par klasesbiedriem (izmantojām attēlus un vārdus). Nodarbības beigās aktivitāte īpašību paskaidrošana lika iespringt visiem (kādam mazāk un kādam vairāk).

Paldies par šādu nodarbību, kas atļauj palikt atvērtākiem klases dzīvē!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un valstij nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalīties