“Darām kopā” ar paralēlklasi un politiķiem ( Kristiāna Ance Šolina, 10.g klases skolniece)

Projektā “Darām kopā” mums, desmitajiem, ir notikušas vairākas nodarbības, kuru laiku esam runājuši par līdzdalību un iekļaušanos, esam praktiski darbojušies kolektīva veidošanas jomā.

Noslēguma nodarbība 19.oktobrī kopā ar paralēlklasi attīstīja sadarbošanās prasmes vēl vairāk.

Pirmā aktivitāte (t.s. ledus laušanas) lika mums atslābt un tajā pašā brīdī iegūt sava veida adrenalīnu. Toties otrajā aktivitātē mēs sadalījāmies 3 grupās – mēģinājām kopīgi saprast un iepazīt lēmuma pieņemšanas procesu, kā arī to,  kāda loma šajā lēmumu pieņemšanās procesā ir ierādīta jaunietim (respektīvi, cik daudz mēs kā jaunieši spējam vai nespējam ietekmēt).

Vēlāk mēs piedalījāmies pasākumā “Kafija ar politiķiem”. Mēs diskutējām par aktuālām tēmām, kā, piemēram; mentālā veselība, brīvais laiks, jauniešu informētība un digitālā vide, uzņēmējdarbība un līdzdalība. Līdzdalības diskusijas grupā, kurā piedalījos es,  mēs runājām par to, kāda situācija ar uzņēmējdarbību ir tagad novadā, kas strādā un kas nestrādā. Pasākuma mērķis bija noskaidrot, ko jaunieši vēlas un ko katrs no mums ir gatavs ieguldīt gan savā, gan novada attīstībā.

Paldies par šo interesanto projektu “Darām kopā!”.

Nodarbība notika projekta “Darām kopā!” – VP2023/3-1 (programma “Kontakts”) – ietvaros.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Šis projekts tiek finansēts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un valstij nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalīties