Līdzdalība un līdzdalīga budžetēšana (projekts “Darām kopā”; No.: VP2023/3-1)

Visticamāk, ikdienas dzīvē skolēni nedomā par “smalkiem” jēdzieniem (piemēram, tādiem kā līdzdalība, līdzdalīga budžetēšana).

Bet ar šiem jēdzieniem apzīmētās darbības notiek, jo līdzdalība ir piedalīšanās Labo darbu nedēļā, līdzdalība ir skolas skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas, līdzdalība ir arī aktīva iesaistīšanās stundas darbā vai nodarbībā.

Šos jautājumus izzināja 6.klases, kuriem šis gads ir nedaudz citādāks. Kāpēc? Skolēni no Līkās ielas ir pārnākuši uz Skolas ielu – dažam tā ir bijusi atgriešanās (pēc 2 gadu prombūtnes), dažs patiešām uzsācis mācības pavisam svešā vidē.

Lai vai kā, bet, kopīgi klases komandai secinot, ka līdzdalības rezultātā uzlabojas dzīves kvalitāte ne tikai vienam cilvēkam (pašam), bet apkārtējiem, varējām tālāk runāt par svarīgu jautājumu – kas ir budžets (ļoti labi, ka daudzi bija izmantojuši iespēju un piedalījušies virtuālajās Naudas dienas nodarbībās un bija zinoši), kas ir līdzdalības budžets jebšu līdzdalīgā budžetēšana.

Kad tika ieviesta skaidrība par to, ko nozīmē līdzdalīgā budžetēšana, 6.klases izveidotajās komandās radīja ideju un tās pamatojumu. Dažas komandas jau devušās “dziļumā” – izmēģinājušas varēšanu idejas pieteikuma anketas aizpildīšanās un atraktīvi un īsi reklamējušas savas idejas; un dažās klasēs pat jau balsojums par labāko ideju ir noticis.

Tad nu 6.klasēm atliek gaidīt, kad skolā izsludinās līdzdalīgās budžetēšanas iniciatīvu konkursu (tas gan būs tikai 2.semestrī) un iesniegt savas idejas.

Šis projekts tiek finansēts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un valstij nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalīties