Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē

“Izglītības attīstības centrs” (IAC) uzsāka projektu ar mērķi paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci cilvēktiesību jomā un uzlabot pedagogu dažādas vadības prasmes, savukārt jauniešu auditorijā – paaugstināt izpratni par cilvēktiesībām un līdzdalības aktivitāti lēmumu pieņemšanā skolas dzīvē.

Projekts “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” norisinājās no 2022.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 31.martam.

Laiks ir pagājis ātri. Šobrīd projekts ir jau noslēguma fāzē. Gulbenes novada vidusskola ir viena no 10 Latvijas skolām, kas piedalījās projekta aktivitātēs un turpinās tās izmantot savā skolā.

Mērķi sasniegt nav vienkārši, tāpēc IAC projekta koordinatoru vadībā notika mācību semināru cikls 10 skolu pedagogiem un jauniešiem, mācību materiālu aprobācija skolās, izpēte par jauniešu attieksmi saistībā ar iecietību un diskrimināciju. Izpētes rezultāti ir apkopoti izpētes kopsavilkumā. Projekta produkti ir radošas iniciatīvas – kultūru tikšanās un iecietības kalendāra izveide, skolu iniciatīvu pieredzes apkopojums.

Darbošanās šajā projektā mūsu komandas skolotājiem deva iespēju iegūt metodiku un pieredzes materiālus, ko izmantot latviešu valodas, literatūras, sociālo zinību, sociālo zinību un vēstures stundās. Jaunieši iepazinās ar citu skolu skolēniem, bija Aizkraukles un Varakļānu vidusskolās. Ir iegūti metodiskie materiāli, ko izmantot klases stundās. Par tiem esam stāstījuši kolēģiem un turpināsim to darīt, jo tēmas par iecietību, cilvēktiesībām, līdzjūtību u.c. vienmēr būs aktuālas.

Projekta noslēgumā mēs sadarbības partneriem, atbalstītājiem varējām uzdāvināt šī projekta kalendāru 2024. gadam, kurā ievietota ne tikai mūsu skolas pieredze, bet visu projekta dalībskolu iniciatīvu pieredze.

1.12.2023. iecietības kalendāru kā pateicību par aktīvu iesaistīšanos kultūras pasākumā maijā saņēma Golomkovu un Petručeņu ģimenes. 15.01.2024. kalendāru saņēma Gulbenes novada Izglības pārvaldes metodiķe Aiga Vagule, 18.01.2024. – mūsu skolas pedagogi, dažādu projektu (Erasmus+, vietējās kopienas, Labo darbu nedēļa) dalībnieki, organizatori. 19.01.2024. kalendāru saņēma arī mūsu sadarbības partneri – Gulbenes novada bibliotēkas darbinieki.

1.12.2023. projekta grupas skolotāja Iluta Podziņa personīgi tikās ar ukraiņu un baltkrievu ģimenēm, kuras mūs atbalstīja kultūras pasākumā. Pateicās, sveica un saņēma prieku par dāvanu.

15.01.2024. projekta grupas skolotāja Aivija Grīnberga tikās ar Izglītības pārvaldes metodiķi Aigu Vaguli, lai stāstītu par projekta noslēguma aktivitātēm un dāvinātu kalendāru.

18.01.2024. GNV dažādu projektu dalībnieki tikās Stāmerienā, lai atklātu jaunu Erasmus+ projektu “SECURER”. Šī pasākuma ietvaros mēs stāstījām par IAC projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” norisi, aktivitātēm un paņēmieniem, ko vērtīgi izmantot darbā ar dažādām grupām starptautisko projektu laikā. Dalībnieki saņēma mūsu kalendārus. Projekta komandu pārstāvēja Aivija Grīnberga un Aiga Ramane.

19.01.2024. skaists pasākums barikāžu laika atcerei notika mūsu pilsētas bibliotēkas pagalmā un telpās. Pie atmiņu ugunskuriem pieminējām šo mūsu valstij tik nozīmīgo laiku, bet telpās gatavojām ierakumu sveces, kuras nākanajā nedēļā veda uz Ukrainas Avdijevku. Šī pasākuma laikā mēs pateicāmies un dāvājām kalendāru mūsu sadarbības partneriem – Gulbenes novada bibliotēkas darbiniekiem. Projekta komandu pārstāvēja Aivija Grīnberga un Iluta Podziņa.

Projekta komandas vārdā

Aivija Grīnberga

Dalīties