“WasteArt” projekta pēdējie ļoti radošie soļi

Jau pāris gadus skolas sākumskolas posms čakli darbojies Vidzemes plānošanas reģiona īstenotajā pārrobežu projektā “WasteArt” (otrreizēja atkritumu izmantošana mākslā un amatniecībā). Projekta laikā esam mācījušies pareizi šķirot atkritumus, samazinot nešķirojamo atkritumu daudzumu, apguvuši darbu ar atkritumu audita rīku, skolotājas piedalījušās vietēja un starptautiska mēroga pieredzes apmaiņas pasākumos klātienē un tiešsaistē u.c. Jā, arī esam sadarbojušies ar kolēģiem no Igaunijas.

Lasīt tālāk ““WasteArt” projekta pēdējie ļoti radošie soļi”