Attālināti arī var tikties! Tādā formātā 25.februārī  notika 12-to klašu skolēnu tikšanās ar  Lāsmu Lindu Zelču un Sanitu Mihkelsoo.

Lāsma Linda ir pabeigusi LU Juridisko fakultāti  un  4 gadus strādājusi Zemkopības ministrijā, un tur saprata, ka viņai patīk darboties lauksaimniecības nozarē. Tāpēc viņa šobrīd mācās LLU Lauksaimniecības fakultātē. Viņa arī aktīvi darbojas studējošo pašpārvaldē un Jelgavas Studentu teātrī.

Lasīt tālāk “Karjeras pasākums “Kā sagatavoties universitātei” (PKK Raisa Raga)”