Karjeras pasākums “Kā sagatavoties universitātei” (PKK Raisa Raga)

Attālināti arī var tikties! Tādā formātā 25.februārī  notika 12-to klašu skolēnu tikšanās ar  Lāsmu Lindu Zelču un Sanitu Mihkelsoo.

Lāsma Linda ir pabeigusi LU Juridisko fakultāti  un  4 gadus strādājusi Zemkopības ministrijā, un tur saprata, ka viņai patīk darboties lauksaimniecības nozarē. Tāpēc viņa šobrīd mācās LLU Lauksaimniecības fakultātē. Viņa arī aktīvi darbojas studējošo pašpārvaldē un Jelgavas Studentu teātrī.

Sanitu Mihkelsoo ir pabeigusi uzņēmējdarbības vadības programmu RISEBā un  maģistra studiju programmu “Inovatīvā uzņēmējdarbība” Banku Augstskolā. Sanita ir uzņēmēja un studentu mentors Southwestern programmā.

Tikšanās laikā Lāsma un Sanita ar savu pieredzes stāstiem centās palīdzēt topošiem studentiem – 12-to klašu skolēniem.

Skolēniem lika aizdomāties, ka jau tagad jāpadomā, kā pašiem organizēt savu  laiku, lai  nesagādātu sev liekas problēmas un stresu, ka  jāizstrādā laika plānošanas stratēģija, ka jāizveido paradums vienmēr izdarīt nedaudz vairāk kā citi. Lika skolēniem aizdomāties,  kas  viņus aizrauj un kas sanāk, kādi ir  dabiskie talanti un kādus talantus vajadzētu attīstīt sevī, lai sasniegtu to, ko vēlies.

25.02.2021.

Dalīties