Koprade – resursi izglītības procesa īstenošanā

Sadarbībā ar IIC “Dzelzceļš un Tvaiks ” līdz 2020.gada 1.septembrim tika radītas 4 nodarbības (kā mācību procesa sastāvdaļa).

Šo nodarbību izstrādāšanā piedalījās arī mūsu skolas skolotāji:

  • detektīvs “Pazudusī poga” – Evita Zālīte, Arnita Zipova;
  • piedzīvojums “Ceļojuma un sapņa maģija” – Inga Kadile, Vita Medniece, Raisa Raga;
  • uzdevumu kopums “Atrodi un uzzini!” – Līga Silauniece, Aleksandra Birkava;
  • virtuāls brauciens laikā un vēsturē – Dina Tiltiņa, Iveta Roziņa.

Paldies par radoši profesionālām izpausmēm! Izmantojam piedāvājumu, tiklīdz tāda iespēja rodas!

Dalīties