Kursu mērķis – veicināt skolotāju zināšanu pilnveidi par pedagoģiskajām iespējām atbalstīt skolēnus pozitīvas uzvedības nostiprināšanā, iesaistoties visai skolai. 

Lasīt tālāk “Programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” pamati (sagatavoja I.Ubaga)”