“Neatliekamā medicīniskā palīdzība”

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāziju aicina skolotājus piedalīties šī mācību gada noslēdzošajā skolotāju metodiskās sadarbības grupu pasākumā “Neatliekamā metodiskā palīdzība”.

30.aprīlī plkst.15.00

7. klašu mūzikas, teātra mākslas, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāji tiksies 3. reizi un piedalīsies mācību nodarbībā par skolēnu mācību snieguma līmeņu aprakstu (rubriku) veidošanu un izmantošanu mācību darbā ar skolēniem.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCguODGlR20pGzWsf1JpBFawEnDj8OOvZbC6pHyhbVWG2yFQ/viewform

7.maijā plkst.15.00

Savukārt 7. klašu inženierzinību, 10. klašu vēstures un sociālo zinātņu, latviešu valodas un dizaina un tehnoloģiju skolotāji tiksies 4. reizi un piedalīsies mācību nodarbībā par radošo darbu kritēriju aprakstu veidošanu kompleksa mācību rezultāta īstenošanai darbā ar skolēniem.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLA_cdNGY69gDSxMdyLTPOLJkSRznbRIsn6uq0vvhPRWQI5Q/viewform

Aicināti piedalīties arī tie minēto mācību priekšmetu skolotāji, kuri nav piedalījušies iepriekšējās tikšanās reizēs. Galvenais līdzdalības nosacījums ir aktīva iesaistīšanās un dalīšanās pieredzē ar citiem skolotājiem. 

Informācija par pieteikšanos dalībai pasākumā atrodama pielikumā esošajās pasākuma afišās (ziņa arī e-klasē).

Dalīties