Erasmus+  skolu apmaiņas partnerība Save The Earth, We Have Nowhere Else To Go”  (Nr.    2018-1-LV01-KA229-046958_1)  ar sešām skolām tuvojas noslēgumam.

Lasīt tālāk ““Save The Earth, We Have Nowhere Else To Go”(D.Grigore, partnerības koordinatore)”