11.u klases veselības mācību apgūstošie jaunieši šodien piedalījās īpaši veidotā drošības stundā “Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā”, ko  tiešsaistē vadīja VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) komunikācijas daļas vadītājs Toms Kalnītis.

Lasīt tālāk “Drošības stunda kopā ar Latvijas dzelzceļu (skolotāja Līga Silauniece)”

Kā notiek virzīšanās uz projekta mērķu sasniegšanu?

Laiks šķiet nedaudz apstājies… COVID-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi projekta īstenošanu, tomēr, cik iespējams, virzāmies uz priekšu, uz projekta mērķiem.

Projektā ir īstenota pirmā no 2 mobilitātēm, kad skolotājas Ruta Jansone un Lienīte Leišavniece piedalījās kursos Kiprā 2020. gada pavasarī.

Pēc atgriešanās skolotājas nelielu pedagogu un interesentu loku iepazīstināja ar savu pieredzi, rādot sagatavoto foto un video atskatu no aktivitātēm Kiprā.

Skolotājas ir izveidojušas pedagogu profesionālās pilnveides kursu programmu (8 stundas), ko ir apstiprinājusi Gulbenes novada Izglītības pārvalde. Programma paredz interaktīvu mācīšanos, skolotājiem praktiski darot, izmēģinot, diskutējot, pielāgojot metodes darbam jaunajā kompetenču pieejā. Kipras mobilitātes dalībnieces ir sagatavojušas arī prezentāciju par savu starptautisko kursu pieredzi. Ir apkopoti starptautiskajos kursos iegūtie materiāli un metodes, kas tiks nodotas izmantošanai skolā.

Pašas starptautiskās mobilitātes dalībnieces jau izmanto metodes savā darbā. Labo darbu nedēļā (oktobrī) viņu audzināmo klašu bērni tās izmantoja aktivitātēs ar citiem skolēniem. 2020. gada “ErasmusDienās” (oktobrī) ar projekta stāstu foto veidā iepazīstinājām skolas saimi un interesentus.

L. Leišavniece un R. Jansone gaida, kad būs iespējamas klātienes aktivitātes un kad kursu veidā savas zināšanas varēs nodot tālāk kolēģiem.

Otrā projektā plānotā mobilitāte – uz Zviedriju – tika pārcelta vairākas reizes. Jau iepriekš projektā Zviedrijas mobilitātei izvēlētās dalībnieces Zinta Beļajeva un Aija Ūdre ļoti gaida savu piedzīvojumu – mācīšanos Zviedrijā dabas vidē, skolas, kas darbojas pēc brīvdabas pedagoģijas principiem, apmeklēšanu un iespēju piedzīvot kultūrapmaiņu.

Gulbenes novada vidusskola īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” (līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060196).  Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.