Dzejas dienas 2021 Gulbenes novada vidusskolā. Īpaša iespēja – tikšanās ar dzejniekiem klātienē

10.09. 10. g klases puiši baudīja atvasaras sauli un sirds radītus vārdus, ar kuriem dalījās Mikus Rotavots. Matemātiķu klase tika aicināta domāt, ka dzejot var par visu- sākot no mēsliem līdz zvaigznēm, ka dzejnieki ir tā cilvēces daļa, kuriem tuvi ir vārdi, un ka labākie dzejoļi bieži paliek neuzrakstīti sirdī. Un uz pasauli mēs varam skatīties dažādi- caur cipariem vai caur vārdiem.

11. u un 11. g skolēni tikās ar Danielu Šīroni un Tīnu Žmuidu – savām vienaudzēm -,kuru dzīves neatņemama sastāvdaļa ir dzeja. Jaunās dzejnieces rosināja jauniešus domāt par to, ka rakstīšana var kļūt par aizraujošu nodarbi, ar kuras palīdzību var paust savas iekšējās izjūtas, pārdomas, apjaust savu identitāti, reflektēt par piedzīvoto. Vidusskolēni ne tikai ieklausījās Danielas un Tīnas dzejas rindās, bet arī iesaistījās savdabīgā spēlē – katrs skolēns, kas saņēma dzejas grāmatu, tika aicināts atvērt krājumu un izteiksmīgi nolasīt to dzejoli, kas nejauši uzšķīries. Pat tie skolēni, kas ikdienā dzeju nelasa, pieņēma izaicinājumu un iepazina vismaz dažus jaunās paaudzes dzejnieku darbus.

10. u un 10. b klase iepazinās ar dzejnieku Arti Ostupu no Carnikavas. Viņš pastāstīja jauniešiem par to, kā top viņa dzeja. Iedrošināja rakstīt pašiem, ja ir tāda vēlēšanās, jo grāmata netop vienā dienā. Jaunais dzejnieks iepazīstināja skolēnus ar brīvo vārsmu un dzejprozas žanru, atbildēja uz jautājumiem. Ieteica, kā rīkoties jaunajiem dzejniekiem.

21. septembrī 11. u un 11. l skolēniem bija unikāla iespēja tikties ar somu dzejnieci Heli Lāksonenu un Guntaru Godiņu. Trīsdesmit Aleksandra Čaka dzejoļi un tikpat somu autores Heli Lāksonenas atbildes dzejoļu pavisam drīz iznāks somu izdevniecības “Kynälä” (“Pildspalva”) grāmatā “Paņēmi manu sirdi no plaukta”. Heli Lāksonenas dzejoļi ir sarakstīti viņas dzimtās apkaimes Ūsikaupunki somu valodas dialektā. Guntars Godiņš tos atdzejo Vidzmes lībiskajā izloksnē. Skolēni varēja noklausīties gan interesanto, labsirdīga humora caurstrāvoto stāstu, kā somu dzejnieces rokās Igaunijā nonāca A.Čaka dzejoļu krājums, gan baudīt pašas autores dzejoļu lasījumu somu valodā. Tikšanās beigās jauniešiem bija iespēja atbildēt uz jautājumiem par Somiju un loterijā laimēt īpašus suvenīrus un dzejas grāmatas.

Ieskatam Dzejas dienās video, ko veidojuši 9. e un 11. u klases skolēni.

Dalīties