Latvijas skolu 75 spartakiāde rudens krosa stafetēs

  1. oktobrī Preiļos satikās 21 Latvijas skola,lai mērotos spēkiem Latvijas skolu 75 spartakiādē rudens krosa stafetēs.

Gulbenes novada vidusskola uz šo izaicinājumu devās ar 13 stafetes komandām. Vecumposmā no 2. kl.līdz 12. kl.

Jāsaka: “KOMANDĀ IR SPĒKS”, jo kopvērtējumā izcīnījām 2. vietu. Visi cīnījās godam!

PALDIES par skolas vārda izskanēšanu tik augsta mēroga valsts līmeņa sacensībās :

E. Pabērzs, A. Briedis, M. Kūlītis, N. Ronis, A. Kūlītis, J. Vinogradova, B. Birzniece, A. Sīmane, A. Kalniņa, R. Kļaviņa, Ie. Kalniņa, E. Tuča, E. Vanaga, S. Deksne, D. Rūniks, A. Ķikuste, A. Brokāne, A. Jakovļevs, R. Tomsons, O. Priedītis, R. Ķiploks, K. Ķiploks, J. Caunītis, A. Ozoliņš, A. Katane, R. Ziediņa, S. Leona, R. Blūms, D. Ende, O. Laizāns, L. Laizāns, I. Ilgsalietis, M. Dzerkale, M. Rubene, L. Kallase, Dž. Ļisicina, S. Birzniece, K. Nakoskina, A. Tučs, R. Aizpurs, R. Aleksandrovs, N. Veselovs, A.Laizāns.

Kopā tika izcīnītas trīs pirmās vietas:

2002. /2005. g. dz. jauktajā stafetē – 4 x1000m (Anda, Rēzija, Dāvis, Rolands)

2008. /2009. g. dz. jauktajā stafetē – 4 x 800m (Sintija, Karlīne, Ralfs, Ričards)

2010. g. dz. un jaunāki jauktajā stafetē – 4×500m (Reičela, Agate, Artūrs, Edvīns).

2. vieta tika izcīnīta 2006. /2007. g. dz. jauktajā stafetē – 4 x 1000m (Ieva, Evelīna, Oskars, Reinis).

3. vieta tika izcīnīta 2008. /2009. g. dz. meiteņu stafetē – 3 x 800m (Laura, Džūlija, Monta).

Dalīties