Karjeras stunda 5.i klasē

Šogad karjeras pasākumi bija stipri ierobežoti, tāpēc nācās pielāgoties situācijai.

Lai izzinātu jaunas vai sev interesējošas profesijas, skolēniem tika dots uzdevums- paņemt uz skolu izvēlētajai profesijai atbilstošus rekvizītus vai apģērbu un sagatavot stāstījumu.

Stundā katrs skolēns prezentēja savu profesiju, pēc tam visi cienājāmies un spēlējām spēles, ko bija sagatavojuši gan skolēni, gan audzinātāja. 

Dalīties