Starppriekšmetu saikne attālinātajās mācībās “Sports + vizuālā māksla”

Pēc rudens brīvdienām, oktobra beigās, novembrī, sporta stundu tēma “Piedzīvojumu aktivitātes – orientēšanās”. Tā kā 2 nedēļas mācījāmies attālināti, tad tēmas apguve sākās ar patstāvīgajiem darbiem mājās. Veicot fiziskās aktivitātes, vidusskolēni plānoja savu maršrutu un pēc tam, izmantojot mobilās lietotnes, veica šos maršrutus. Jaunāka vecuma skolēni devās “fotomedībās”, lai dabā atrastu un fotografētu objektus, kas atbilst noteiktām orientēšanās karšu zīmēm.

Lai labāk apgūtu orientēšanās karšu apzīmējumus, skolotāji veiksmīgi realizēja starppriekšmetu saikni, uzdodot vienu uzdevumu divos mācību priekšmetos – sportā un vizuālajā mākslā. Skolēni zīmēja neparastā tehnikā – savs iecerētais mākslas darbs bija jārealizē izmantojot tikai orientēšanās karšu apzīmējumus. Darbi tika sūtīti un vērtēti gan sportā, gan vizuālajā mākslā.

Atgriežoties skolā, stundās tika apgūtas pirmām praktiskās iemaņas, orientējoties skolas apkārtnes kartēs. Mācījāmies pareizi noorientēt karti, atrast noteiktus objektus, pareizi nolikt un arī atrast drauga nolikto kontrolpunktu, veikt īstu orientēšanās distanci ar atzīmēšanos kontrolpunktos.

Paldies vizuālās mākslas skolotājām par sadarbību!

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas vadītāja Sarmīte Gobiņa

Dalīties