Dažādi bērni ir jebkurā klasē un skolā – pēc spējām, talantiem, interesēm, temperamenta un rakstura, tautības, valodas, reliģiskās piederības, attīstības specifikas un veselības.

Skola ir vieta, kurā apgūst ne tikai mācību saturu, – tā ir vieta, kurā var mācīties par dzīvi, par sevi, par to, kā ir būt kopā ar citiem, kuri ir atšķirīgi. Skola ir vieta, kurā var iemācīties justies labi dažādiem bērniem, visiem būt pieņemtiem, respektētiem.

Lasīt tālāk ““Izlaušanās” spēle – neparasta iekļaujošas izglītības metode”