15.02. pašpārvalde projekta “Līdzdalības karuselis” ietvaros tikās ar jaunatnes lietu speciālistu, skolas vadības, skolas padomes pārstāvjiem, lai runātu par topošajiem plāniem, notikumiem un to, kā lai skolas dzīvi padarītu vēl krāšņāku.

Lasīt tālāk “Projekts “Līdzdalības karuselis”; projekta Nr: 2020-3-LV02-KA347-003516 (Līva Patrīcija Leišavniece, skolēnu pašpārvaldes prezidente)”