Meteņu prieki (1.u klases audzinātāja Sanita Lazdiņa)

Meteņi, tas ir brīdis, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un laiks sāk griezties uz pavasara pusi. To sauc arī par Meteņdienu, Miesmeti, Pīrāgienu, Vastlāvi, Aizgavēni, Kuļu vakaru, Budēļu vakaru, Buduļdienu, arī par Kurmja vakaru. Kaut arī ziema vēl neatkāpjas, gaisā jaušams pavasaris.

Lasīt tālāk “Meteņu prieki (1.u klases audzinātāja Sanita Lazdiņa)”