Dizains un tehnoloģijas Gulbenes novada vidusskolā

Skolotāji: Marta Dumārova, Gaļina Bezverhaja, Jānis Strods, Dzintars Ziediņš

Uzsākot mācības Gulbenes novada vidusskolā, skolēniem 10. un 11. klasē tiek dota iespēja optimālā līmenī apgūt mācību priekšmetu “Dizains un tehnoloģijas I”. Katra no mācību tēmām noslēdzas ar individuālu, vai grupas darba projekta izstrādi, prezentāciju klases biedriem un priekšmeta skolotājiem. Klātienē mācību stundas notiek datorklasē, kokapstrādes darbnīcā, tekstiltehnoloģiju kabinetā un tehniskās jaunrades centrā.

Mācību priekšmeta ietvaros noteiktas četras galvenās tēmas:

 • Vides dizains
 • Prototipēšana
  • Produktu dizains
  • Digitālo produktu dizains
 • Modes dizains
 • Sociāli iekļaujoša pakalpojuma dizains
  • Pakalpojuma dizains
  • Interjera dizains

Skolēni caur dizaina projektēšanas posmiem apgūst dažādas tehnoloģijas un lietojumprogrammatūru, cenšas izstrādāt un realizēt ilgtspējīgu un funkcionālu dizaina risinājumu.

Mācību procesa sastāvdaļas:

 • Failu apkopošana(portfolio) un koplietošana sadarbībai ar priekšmeta skolotājiem Microsoft Office365 OneDrive mapēs
 • Progresa atspoguļošana skolotāju sagatavotajos MsTeams uzdevumos
 • Mērķauditorijas noteikšana un anketēšana Microsoft Office365 Forms platformā
 • Atsevišķās tēmās dokumentēšana(Word, PDF) ievērojot projekta darba noformēšanas nosacījumus.
 • Praktisko darbu izstrāde zemas un augstas precizitātes pakāpēs un projektu prezentēšana.

11. klases skolēnu padomi tiem skolēniem, kuri izvēlēsies mācību priekšmetu Dizains un tehnoloģijas Gulbenes novada vidusskolā:

 • Esiet radoši, pieejiet uzdevumiem oriģināli, jābūt darboties gribošiem.
 • Iemācīties dizaina posmus no galvas. Jābūt gataviem pašiem kaut ko veidot un izstrādāt.
 • Darbs nav ātri izdarāms, tas tiešām ir jāsāk laicīgi. Pēdējā brīža darbi nesniedz vēlēto vērtējumu.
 • Ir jābūt labām organizēšanās spējām, jācenšas darīt maksimāli daudz stundās, lai mazāk jādara mājās, jo skolā ir pieejami skolotāji, kuriem klātienē pajautāt, ja ir neskaidrības.
 • Dizains un tehnoloģijas nav tas pats, kas mājturība, kā mēs visi domājām.
 • Atvēli laiku katru nedēļu šim priekšmetam, citādāk laiks “spiedīs”.
 • Sadarboties ar skolotājiem, klases biedriem un nebaidīties prasīt palīdzību, padomu.
 • Darīt visu laicīgi, plānot savu darbu, stundas laikā strādāt cītīgi, lai mazāk būtu jādara mājās.
 • Izdomāt visnereālākās idejas, lai būtu ko ”atsijāt” ideju plānošanu laikā
 • Strādāt stundās un darīt darbus laikā.

Apgūstot mācību priekšmetu Dizains un tehnoloģijas vidusskolas posmā priekšmeta skolotāji lielu uzsvaru liek uz katra skolēna individuālo darba procesu, plānošanu, risinājuma meklēšanu un lēmumu pieņemšanu. Plānojot savu darbu un, ņemot vērā dizaina procesa izstrādes posmus, skolēnam jāsaprot savas stiprās puses gan materiālu izvēlē gan instrumentu un tehnoloģiju lietošanā. Izstrādājot individuālo risinājumu katrā no mācību tēmām, skolēniem tiek dota iespēja izvēlēties pievilcīgāko virzienu, kurā viņi ir gatavi pētīt un apkopot informāciju, iedziļināties, konstruēt, testēt un uzlabot savu risinājumu reālajā un virtuālajā vidē. Turpinājumā attēlu galerija ar nelielu ieskatu no mācību procesa mācību priekšmetā Dizains un tehnoloģijas.

Vides dizaina risinājumi

Prototipēšana produktu dizainā

Ilgspējīgs modes dizaina risinājums

Sociāli iekļaujoša pakalpojuma dizains

Dalīties