Stundas Gulbenes novada bibliotēkā (latviešu valodas skolotāju vārdā Iluta Podziņa)

Gulbenes novada vidusskolas latviešu valodas skolotāji  un 6.-8. klašu skolēni ir pateicīgi bibliotēkas darbiniecēm par iespēju visas nedēļas garumā darboties divās izglītojošās nodarbībās par godu Dzimtās valodas dienai 21. februārī.

Ir vērtīgi, ja mācību vide šad tad mainās, īpaši tad, ja tā ir tik rosinoša kā bibliotēkā! Nodarbību laikā kopā aizdomājāmies, cik krāšņi un dažādi var skanēt mūsu valoda. Kopā lasījām piemērus visos trijos latviešu valodas dialektos un klausījāmies, kā skan augšzemnieku dialekts. Par milzum plašajām iespējām atrast vajadzīgo informāciju mums atgādināja ielūkošanās tādās datu bāzēs kā www.letonika.lv, www.epupa.lv, www.periodika.lv un vairākās citās.

Interesanti bija noskaidrot sava personvārda lietotāju skaitu Latvijā un personvārda nozīmi, ielūkojoties www.personvardi.pmlp.gov.lv. Nav nemaz tik biežas tās reizes, kad aizdomājamies, kā pareizi rakstīt kādu vārdu. Labi, ja tas notiek valodas stundās, taču ikdienā visbiežāk nemaz nepārbaudām grūtāk rakstāmo vārdu pareizrakstību. Tad nu bibliotekāres mums piedāvāja galvas lauzīšanu, šķirojot pareizi un nepareizi uzrakstītus vārdus. Galīgi negāja viegli! Iespējams, kāds turpmāk pareizi rakstīs šādus vārdus: tualete, mobilais telefons, aizkari, istaba, pusdienas, nav, tagad, kotlete, konfekte ( visus šeit nepieminēšu).

Frazeoloģismu atcerēšanās atgādināja par valodas daudznozīmību – ne viss jāsaprot burtiski. Tagad dažam ir skaidrs, no kurienes sarunvalodā radies vārds cūcene un ka runa nav par rudens sēnēm, bet gan par negaidītu veiksmi (no teiciena „cūkas laime”). Izmēģinājām arī, vai atpazīstam ievērojamu latviešu autoru vārdus un uzvārdus (tiesa, tapa arī jaundarinājumi – Kārlis Vēderiņš, uzmini nu, kurš tas ir!)

Skolotājas ir gandarītas par sadarbību, skolēni – priecīgi par citādajām valodas stundām! Uz tikšanos jau atkal citās nodarbībās! Paldies, Gulbenes novada bibliotēka!

Dalīties