Ojāram Vācietim – 90!

Šogad ir dižgaru jubilejas gadi. 2022./2023.m.g. 2.semestrī domājām, runājām, atcerējāmies Imantu Ziedoni, bet 2023./2024.m.g. 1.semestrī ar savām gara dāvanām sveicam I.Ziedoņa laikabiedru Ojāru Vācieti, kuram 13.novembrī apritētu 90 gadi.

“Viņš uzdrīkstējās nenobīties un pierakstīt savas sirdsbalss teikto, lai gan tas bieži bija pretrunā ar valdošās nomenklatūras viedokli – par to nācās maksāt ar darbu nepublicēšanu ilgākā laika periodā un saņemt bargu padomju ideologu kritiku. Taču Ojāra Vācieša talantu apklusināt neizdevās: viņa vārdam piemita pārāk liels spēks un tauta viņu mīlēja. Tad arī valdošajai elitei neatlika nekas cits, kā „sodīt” viņu ar dažādiem Goda nosaukumiem un prēmijām. Taču arī tas nelīdzēja – Ojārs Vācietis nemainījās un konjunktūrai nepakļāvās. Viņš rakstīja atkailinātiem nervu galiem, kā bez ādas, atvērts visām sāpēm un laimei. Jā, arī laimei. Lai atceramies viņa nepārspējamo mīlestības liriku!” (Zinta Pencele, Ojāra Vācieša memoriālā muzeja galvenā speciāliste)

9.novembrī notika pasākums – veltījums dzejniekam Ojāram Vācietim. Pasākums bija divdaļīgs, jo dāvanu – vidusskolēnu sagatavoto dzejas kompozīciju – bija daudz. Paldies visiem jauniešiem, kuri atbildīgi un radoši bija gatavojušies šim pasākumam, līdz ar to priecējot klātesošos un sagādājot svētkus viens otram!

12.u klases skolēnu atsauksmes:

Pasākums man ļoti patika, manuprāt, tas bija izdevies. Katras klases priekšnesums bija unikāls, man patika tas, ka klases bija sadalītas grupās, tādējādi bija vairāk priekšnesumu, un tie nebija tik pārpildīti ar cilvēkiem, jo darbojās mazas grupas. Arī balsošanas ideja bija brīnišķīga, publika varēja paust savu viedokli un izlemt vērtējumus, lai tie ir godīgi arī no mūsu skatupunktiem.  

Es domāju, ka pasākums bija izdevies, jo katrai grupai bija ļoti interesantas pieejas, kā un ko parādīt! Pats galvenais, ka visiem bija atšķirīgas idejas, bet dzejoļi tomēr  atkārtojās. Priekšnesumu laikā dažus bija grūti sadzirdēt, jo klusu runāja.  Pasākums tik tiešām bija izdevies.  

Manuprāt, visiem bija ļoti oriģinālas idejas. Katrs Ojāra Vācieša dzimšanas dienu interpretēja citādāk. Likās, ka visi tiešām pavadījuši pietiekami daudz laika priekšnesumiem. Labs pasākums, vērtēšana arī bija negaidīta un labs risinājums darbu novērtēšanai!!  

Pasākums O. Vācietim bija kaut kas pārsteidzošs. Viennozīmīgi, negaidīti labi un aizraujoši ar dažādajām interpretācijām no katras klases. Bija jauki!  

Kopumā bija diezgan labi. Patīkami, ka bija gan radoši uzvedumi, kuros tika attēlotas dzejoļu tēmas, gan darbi, kuros bija fakti par pašu Ojāru Vācieti.Pat līdzīgas idejas atšķirās ar pieeju un izpildījumu. 

Šodienas pasākumā patika priekšnesumu daudzveidība un skolēnu radošums. Visvairāk aizrāva 12.b 2.grupas priekšnesums, kur bija gan nopietnas tēmas, gan arī nedaudz humora. Varēja redzēt, ka skolēni ieguldījuši daudz darba un centības, bet daži pacentušies vairāk. Patika arī tas, ka daudzi bija padomājuši par tērpiem, mūziku, jo šīs detaļas, manuprāt, ir ļoti svarīgas.

 Prieks, ka jaunieši bija tik radoši ieguldījuši sevi, lai atcerētos šo leģendāro latviešu dzejnieku un rakstnieku.

 Manuprāt, pasākums bija lielākoties izdevies, radoši un puslīdz precīzi tika atainots pats O. Vācieša tēls, taču dzejoļus varēja runāt izteiksmīgāk, to vajadzētu uzlabot. Uzrunāja visu klašu priekšnesumi, jo tie bija apdomāti un dažādi.

Dalīties