Nometot maskas (Liene Baumane, 12.u klases skolniece)

Gulbenes novada vidusskolai tagad ir savs dzejoļu krājums ,,Nometot maskas”. Tajā ir apkopoti Līgas Belovas, Danielas Šīrones, Amandas Priedītes, Annas Krūmiņas, Dāvida Kluča, Lienes Baumanes, Linarda Gravas, Viktorijas Dekterovas, Samantas Savickas un Lindas Kokorevičas sarakstītie dzejoļi.

Katrai jaunai grāmatai ir nepieciešami atklāšanas svētki.

Projekta darba ietvaros tika organizēts dzejas pasākums, kurā piedalījās krājuma talantīgie jaunie dzejnieki. Jaunieši nebaidījās atklāties vienaudžiem un lasīt savu dzeju. Jaunie, daudzsološie dzejnieki mazliet iepazīstināja ar sevi un pastāstīja, kā notiek viņu radošo darbu tapšanas process un kas tad īsti slēpjas aiz dažiem dzejoļiem.

Pasākuma laikā 12.b un 12.u klases skolēni vairāk uzzināja par saviem skolasbiedriem un guva ieskatu, kā top un par ko raksta jaunie dzejnieki. Pasākuma atsauksmes priecēja. Vairāki skolēni apgalvoja, ka pēc pasākuma viņiem ir radusies neliela interese par dzeju un arī vēlme pašiem mēģināt rakstīt.

Dažas no skolēnu atsauksmēm:

“Ļoti skaista dzeja top tieši jauniešu vidū.”

“Kļuvu pārliecinātāks, ka īpašāks cilvēks = īpašāka dzeja. Dzeja ir cilvēka personība un prāts.”

“Šis bija kas vienreizējs un lika nodomāt, ir radīta vēsture, kaut kas paliekošs.”

“Uzzināju, cik talantīgi un radoši cilvēki mums ir apkārt, kā arī jāveicina šādu cilvēku darbība.”

Kopumā pasākums bija izdevies. Paldies jauniešiem, kuri iesaistījās un uzdrīkstējās iznākt publikas priekšā, citus priecēja un iedvesmoja ar saviem pārdomātajiem un skaistajiem dzejoļiem!

Dalīties