Tūkstošgades stāsts

8.l klase devās mācību ekskursijā uz Siguldu. Viens no ekskursijas mērķiem bija iepazīties ar Turaidas muzejrezervātu un izspēlēt orientēšanās spēli “Tūkstošgades stāsts”.

Mēs dalījāmies komandās, meklējām darba lapā norādītos kontrolpunktus. Tos sameklēt nebija viegli, tāpēc reizēm parādījās pasivitāte. Daži no uzdevumiem likās sarežģīti, nespējām veikt, jo jutāmies piekusuši. Vislielāko iespaidu atstāja kāpšana Turaidas pils tornī, no kura pavērās skaista rudens ainava. Patika, ka daudzos kontrolpunktos skanēja atbilstošs mūzikas fons.

Muzejrezervāta telpās iepazināmies ar izvietotajām vēstures liecībām, aplūkojām senos tērpus un lasījām vēstures liecību aprakstus.

Ko tad mēs ieguvām? Pilnveidojām prasmi strādāt komandā, kļuvām gudrāki Latvijas vēsturē.

Dalīties