3. klašu skolotājas viesojas Gulbenes 1. PII

10. maijā visas 3. klašu skolotājas viesojās Gulbenes 1. PII, lai vērotu rotaļnodarbību.

Skolēni skolotajās ļoti gaidīja.

  • Bērni pastāstīja, ko, pēc viņu domām, skolotājas grib ieraudzīt nodarbībā.
  • Kopā ar skolotājām veica runas vingrinājumus.
  • Veidoja jautros teikumus.
  • Rēķināja un krāsoja.
  • Aktīvi un aizrautīgi darbojās.

Prieks bija vērot skolēnu rūpīgi aizpildītās latviešu valodas un matemātikas burtnīcas, redzēt, ka bērni prot pašvadīti strādāt, prot sadarboties, prot draudzēties.

Vērtīga bija arī pirmskolas un sākumskolas skolotāju saruna par bērna veiksmīgu pāreju no pirmskolas uz skolu.

Paldies Gulbenes 1. PII!

Dalīties