Šo pašu svētāko

Tu neaizmirsti:

vai celies debesīs,

vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā

dali savu prieku,

vai viens pats satiecies

ar pretinieku –

Tu esi Latvija! (O. Vācietis)

🇱🇻 Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu Gulbenes novada vidusskolas kolektīvs svinēja ar brīnišķīgu un aizkustinošu svētku koncertu 3. maijā.

Godā tika celtas latviešu dziesmas un dejas, kā arī mūsu dižgaru dzejas rindas.

Ar lepnumu un patriotismu kopīgi vienojāmies visskaistākajā no lūgšanām – “Dievs, svētī Latviju”. 🇱🇻

Jo Latvija – tie esam mēs! 🇱🇻

Skolā viesojas nākamie pirmklasnieki un viņu vecāki

2.maija vakarā uz sportisku un aktīvu nodarbību skolā bija ieradušies nākamie pirmklasnieki.

Bērni kopā ar nākamajām audzinātājām un sporta skolotājiem ļoti aktīvi darbojās skolas stadionā.

Kamēr nākamie pirmklasnieki centīgi sportoja, vecāki skolas zālē klausījās direktores uzrunu, kā arī piedalījās skolotājas Zitas Grinbergas vadītajā nodarbībā “Kā bērnam kļūt par labu lasītāju?”.

Paldies sporta skolotājiem par radošo un pārdomāto nodarbību!

Aicinām nākamo pirmklasnieku vecākus skolas lietvedībā rakstīt iesniegumu par bērna uzņemšanu skolā.

Gaidām savā pulkā!