Do, develop, donate/3D

Darīt, attīstīt, dot/3D

Projekta līguma numurs – 2020-1-LV01-KA229-077483_1

Projekta realizācijas laiks – 2020.gada 1.oktobra – 2022.gada 30.septembris

Projekta mērķis

 • integrēt vietējās vides piedāvātās iespējas skolas mācību procesā, veicinot skolotāju radošumu un iniciatīvu jaunu mācību formu ieviešanā,
 • sekmēt skolēnu prasmju un kompetenču attīstību turpmākās karjeras izvēlē, izmantojot lokālos resursus, vidi un piedāvātās iespējas,
 • dalīties ar labās prakses piemēriem, adaptēt un realizēt tos atbilstoši attiecīgās skolas un novada apstākļiem un pieredzei, kā arī dod atgriezenisko saiti.

Projekta koordinators – Gulbenes novada vidusskola, Gulbene, Latvija

Projekta partneri

 • Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec, Horvātija
 • Liceo Classico Francesco de Sanctis, Salerno, Itālija
 • IES Clara Campoamor, La Solana, Spānija
 • GEL Zosimaias Sxolis, Ioanninon, Grieķija
 • Liceul Teoretic, Novaci, Rumānija

Starptautiskās aktivitātes

 • 2020.novembris – Gulbene, Latvija
 • 2021.februāris – Salerno, Itālija
 • 2021.maijs – Čakovec, Horvātija
 • 2021.oktobris – Novaci, Rumānija
 • 2022.februāris – La Solana, Spānija
 • 2022.maijs – Ioanninon, Grieķija

Projekta apraksts

Projekta realizācijas laikā tiks izvērtēti visu projekta dalībvalstu lokālie resursi un vide, lai integrētu to piedāvātās iespējas mācību procesa daudzveidošanā un pilnveidošanā. Tiks sekmēta sadarbība dažādos virzienos, lai attīstītu skolēnu prasmes un kompetences turpmākās karjeras izvēlē, kā arī atbalstītu skolotāju iniciatīvu jaunu mācību formu ieviešanā. Katra skola apkopos savu pieredzi, dalīsies ar to un pārņems projekta partneru pieredzi, realizējot to savā skolā un sniedzot atgriezenisko saiti.

Projekta koordinatore – Aleksandra Birkova, e-pasts bialex@inbox.lv, tālrn. 29171237

Dalīties