“Ļauj skanēt!”

Brīvprātīgā darba projekts

Projekta līguma numurs2020-2-LV02-ESC11-003230

Projekta realizācijas laiks – 2020. gada 1. oktobris – 2022. gada 30. septembris

Projekta mērķi:

  • dot iespēju gan ārvalstu jauniešiem, gan skolas saimes visām paaudzēm un vietējai kopienai attīstīt dažādas jau esošās prasmes un iegūt jaunas;
  • radīt saliedējošas, vienlīdzību, solidaritāti, cieņu un sociālo iekļaušanu veicinošas aktivitātes.

Projekta partneri

Atbalstošās organizācijas Francijā un Vācijā

Vietējās aktivitātes

  • 2 ārvalstu brīvprātīgo jauniešu uzņemšana ilgtermiņa Brīvprātīgajā darbā (9 mēneši)

Projekta apraksts

Projektā uzņemsim pa vienam jaunietim no Francijas un Vācijas.

Projekts piedāvās vienlīdzību veicinošas, iekļaujošas aktivitātes dažādām paaudzēm, kas ļaus mums piedzīvot starpkultūru sadarbības un mācīšanās procesu ikdienā, izprast Eiropas vērtības, paplašināt redzesloku, izpausties dažādās neformālās izglītības aktivitātēs, darboties kopā, sadarboties.

“Skanēšana” šajā gadījumā būs saprotama gan tiešā, gan pārnestā nozīmē:

* burtiski – ar balsi, apgūstot no jauna vai uzlabojot savas svešvalodu prasmes (angļu, vācu, franču…) un prasmi komunicēt ar citām kultūrām;

* caur muzicēšanu – ar mūzikas instrumentu spēles neformālu apguvi, dažāda veida spēlēšanos ar skaņu;

* caur radošu darbošanos – ar dažādām tematiskām darbnīcām, kurās būs praktiska darbošanās, izmantojot savu roku veiklību un prāta iztēli.

Brīvprātīgie jaunieši piedāvās dažādas savas aktivitātes skolai un vietējai kopienai, iesaistīsies skolas mācību darbā kā atbalsts, sadarbosies ar skolotājiem kopīgu stundu izveidē un vadīšanā, arī darbosies ar skolēnu pašpārvaldi. Brīvprātīgie nāks ar savām idejām un iniciatīvu.

Dalīties