“MEET: Motivation Enhanced through Educational Technology”

Uzlabota izglītības motivācija, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas

Projekta līguma numurs   –  2018-1-IT02-KA229-048616_2

Projekta realizācijas laiks  –  1.09.2018.- 31.08.2021.

Projekta mērķis –

  • motivēt izglītojamos veiksmīgam mācību procesam;
  • pilnveidot mācību procesu ar interaktīvām metodēm stundās.

Projekta koordinators  –  I.C.G.LEOPARDI SALTARA    Itālija

Projekta partneri –

  • 56th Primary School of Heraklion  Grieķija
  • Gulbenes 2. vidusskola Latvija
  • 52 primary School “Tsanko Tserkovski”  Bulgārija

Starptautiskās aktivitātes

  • 2021. marts – maijs – Saltara, Itālija

Projekta apraksts –  Mācību motivācijas veicināšana, lai skolēni priekšlaicīgi nepamestu skolu. Skolotāji dalās pieredzē ar mācību stundu darba organizācijas metodēm, attīstot dažādas tehnoloģiju ieviešanas un prasmi organizēt pārēju dažādos stundas etapos. Iesaistītie skolotāji ir publicējuši savus stundu plānus un daudzi Latvijas skolotāji vadīja stundas kopā ar sadarbības partneriem. Projekts paredz stiprināt prasmes digitālajā vidē. Skolotāju mācības, starptautiskā sadarbība un pieredze. Attīstītas jaunas prasmes google dokumentos un aplikāciju izmantošanā. Apgūti jauni  IT rīki, salīdzināta metodoloģija starp valstu skolotāju pasniegšanas pieredzi. Stiprināta dažādu vecumu skolēnu motivācija priekšlaicīgi neatstāt skolu. Katras skolas pētījuma mērķa grupa ir 60 skolēni vai 3 klases (skolēnu vecums 9-10 gadi, 11-13 gadi, 14-16 gadi). Gulbenes 2.vidusskola dalīsies pieredzē par stundu plāniem un to realizāciju, organizēs debates. Tiks realizētas tiešsaistes tikšanās, pieredzes apmaiņas, prezentācijas, mācību diskusijas. Būtiski attīstīt tiešsasites rīku izmantošanu mācību procesā un demonstrēt jau esošo pieredzi.

Skolotāju komanda:  Dita Grigore, Inese Ubaga,  Līga Cāne, Diāna Briede, Inga Baraņņikova,  Vita Medniece,  Marta Katrīna Anže

Projekta koordinatora kontaktinformācija –  Dita Grigore, ditag@inbox.lv

Dalīties