Par projektu RIMAS

Ready to innovate: Maths&Sports4all” (RIMAS)

“Gatavi inovācijām: Matemātika un sports visiem”

Projekta līguma numurs – 2020-1-ES01-KA201-082849

Projekta realizācijas laiks   –  2020. gada 1. septembris – 2023. gada 28. februāris (faktiski projekts tiek īstenots no 2021. gada marta)

Projekta mērķis:  izveidot metodiku, kā mācīt matemātiku pamatizglītībā (1.-6. klasei), izmantojot fizisko izglītību (sportu), no dzimumu perspektīvas.

Projekta koordinators  –  COLEGIO VIRGEN DE LA ROSA, Burgos, Spānija

Projekta partneri

 • Gulbenes novada vidusskola, Gulbene, Latvija
 • Naum Naumovski Borche, Skopje, Ziemeļmaķedonija
 • Osnovna skola “Branko Radicevic”, Novi Sad, Serbija
 • Sojuz na istrazhuvachi na Makedonija (SIM), Skopje, Ziemeļmaķedonija
 • UNIVERSIDAD DE BURGOS, Burgos, Spānija
 • CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, Burgos, Spānija

Starptautiskās aktivitātes –

 • Tikšanās Skopje, Ziemeļmaķedonijā
 • Tikšanās Gulbenē, Latvijā
 • Tikšanās Novi Sad, Serbijā
 • Tikšanās Burgos, Spānijā
 • Mācību aktivitāte Novi Sad, Serbijā

Projekta apraksts

Šis ir projekts sadarbībai inovācijām un labās prakses apmaiņai.

Projekts ir strukturēts trīs daļās:

 1. Izpēte gan valsts, gan Eiropas līmenī,
 2. Metodes izstrāde,
 3. Mehāniska pašas metodes ieviešana ar visu četru skolu skolēniem.

Projektā darbojas 4 skolas – pa vienai no Spānijas, Ziemeļmaķedonijas, Serbijas un Latvijas, kuras gan izmēģinās, gan pašas ieviesīs jaunās metodes.

Projektā darbojas arī Burgos universitāte, kura dalīsies ar savu pieredzi didaktikā un pedagoģijā. Spāniju projektā pārstāv arī uzņēmums, kas sniegs IT atbalstu. Ziemeļmaķedoniju pārstāv arī pētniecības institūts ar pieredzi matemātikas un matemātikas didaktikas jautājumos.

Dalīties