“Rural versus city life”

“Lauku dzīve pret pilsētas dzīvi”

Projekta līguma numurs   –  2019-1-SK01-KA229-060660_3

Projekta realizācijas laiks  –  1.09.2019.- 31.08.2021.

Projekta mērķis – veicināt jauniešu motivāciju apgūt dažādas svešvalodas, popularizēt un salīdzināt ieguvumus lauku un pilsētas dzīvotvidē Slovākijā, Zviedrijā un Latvijā.

Projekta koordinators  –  Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej Krupina, Slovākija

Projekta partneri –

  • Gulbenes novada vidusskola,  Latvija
  • Stokholma    Zviedrija

Starptautiskās aktivitātes

  • 2021.jūnijs – Gulbene, Latvija
  • 2021. novembris – Krupina, Slovākija

Projekta apraksts – projekts veicina skolēnu prasmes svešvalodu  (angļu, vācu, krievu, spāņu valodu)  apguvē kopā ar partneriem no Slovākijas un Zviedrijas skolēniem, kuru ģimenēs ikdienā runā latviešu, slovāku un zviedru valodā. Svešvalodu skolotāji uzsākuši sadarbību “Twinspace” vidē un skolēni gatavo mājasdarbus par lauku, pilsētas dzīvesveidu. Skolās tiek veidotas kolāžas par pilsētas un lauku dzīves aktivitātēm. Mācību stundās skolēni veido esejas dažādās valodās par aktivitātēm pilsētā un laukos. Starptautisko tikšanos laikā skolēni un skolotāji iepazīstas un salīdzina uzņēmējdarbības iespējas laukos un pilsētā, ārpusstundu aktivitātes – sportā un kultūrā, piedalās radošajās darbnīcās, veido diskusijas un jauktas darba grupas, radot īpašus ziņojumus, tos prezentējot tikšanās noslēgumā, kad saskaņo nākošā etapa uzdevumus.. Skolā iekārtota plakātu un foto izstāde par skolēnu nodarbošanos pilsētas un lauku vidē. Valstu skolēni apmainās ar pašgatavotām Ziemassvētku pastkartēm.

Projekta komanda : D.Briede, V.Medniece, I.Smoļina, D.Vilka, Z.Grinberga, L.Matisone.

Projekta koordinatora kontaktinformācija –  Dita Grigore, ditag@inbox.lv

Dalīties