“Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā”

Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā”

Enhancing the Digital Skills of Teachers on Using WEB 2.0 Tools to increase the Quality of Hybrid Education in Primary and Secondary Schools”

Projekta līguma numurs – 2020-1-LV01-KA226-094524

Projekta realizācijas laiks – 1.03.2021.-28.02.2023.

Projekta mērķis –

  • Ilgtermiņa mērķis ir pilnveidot un uzlabot skolotāju prasmes izmantot Web 2.0 rīkus, to atspoguļot īpašā platformā.
  • Noskaidrot skolotāju, izglītotāju prasmes un iemaņas, salīdzināt ieguvumus projekta beigu etapā.
  • Pilnveidot katras organizācijas mācību līdzekļus, veidojot paraugus un pieredzes apmaiņu, lai atvieglotu mācību darbu ārkārtas apstākļos..

Projekta koordinatorsGulbenes novada vidusskola Latvia

Projekta partneri –

VIENNA ASSOCIATION OF EDUCATION VOLUNTEERS Austria

APEC Egitim Danismanlik Ltd. Turkey

SOCIEDADE PROMOTORA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA Portugal

EDUCENTRUM ZU Czech Republic

AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO Spain

BILISIM TEKNOLOJILERI EGITIMCILERI DERNEGI Turkey

Starptautiskās aktivitātes

  • Projekta vadības grupas starptautiskās sanāksmes, rezultātu izplatīšanas pasākumi, e-platforma mācību materiālu izplatīšanai, citu skolu skolotāju iepazīstināšanai.

Projekta apraksts –

Projekta ietvaros plānots izveidot rīkus, kas sekmētu skolotāju zināšanu un prasmju uzlabošanu digitālajā vidē, piemēram, video sērijas, e-apmācības, digitālās rokasgrāmatas rīks, kas balstīts uz Latvijas, Austrijas, Turcijas, Čehijas, Spānijas, Portugāles partneru (valsts iestāžu, NVO, izglītības iestāžu) pieredzi un sadarbību, lai skolotāji apgūtu prasmes, kā ārkārtas apstākļos veiksmīgāk integrēt skolēnus mācību procesā. Galvenais izprast WEB 2.0 rīkus. Gulbenes novada vidusskola dalīsies pieredzē, radīs virtuālus materiālus, apgūs jaunu pieredzi, organizēs rezultātu izplatīšanas pasākumus, lai iepazīstinātu citas skolas. Projekts tiek ieviests īpašas Covid 19 izraisīto seku mazināšanas programmas ietvaros.

Projekta koordinatora kontaktinformācija – Dita Grigore, ditag@inbox.lv

Dalīties