Together Everyone Achieves More/TEAM

Kopā var sasniegt vairāk/KOMANDA

Šeit var iepazīties ar projekta dienasgrāmatu.

Projekta līguma numurs   –  2018-1-LV01-KA229-046953_1

Projekta realizācijas laiks   –  2018.gada 1.septembris – 2021.gada 31.maijs

Projekta mērķis                                                                                                                     

 • integrēt neformālās izglītības elementu formālajā izglītībā,
 • sekmēt skolēnu līdzdalību kultūras, ekonomiskajos, politiskajos un sociālajos procesos
 • dalīties ar labās prakses piemēriem, adaptēt un realizēt tos atbilstoši attiecīgās skolas apstākļiem un pieredzei, kā arī dod atgriezenisko saiti.

Projekta koordinators  –  Gulbenes novada vidusskola, Gulbene, Latvija    

Projekta partneri

 • Mendelovo gymnazium, prispevkova organizace, Opava, Čehijas Republika
 • Liceo Scientifico Statale “Michele Guerris”, Cittanova, Itālija
 • Colegio Anunciata, Leon, Spānija
 • Skofijska gimnazija, Vipava, Slovēnija
 • Escola Basica e Secundaria da Calheta, Calheta, Portugāle

Starptautiskās aktivitātes

 • 2018.novembris – Gulbene, Latvija
 • 2019.februāris – Opava, Čehijas Republika
 • 2019.maijs – Leon, Spānija
 • 2019.oktobris – Vipava, Slovēnija
 • 2020.februāris – Cittanova, Itālija
 • 2021.maijs – Calheta, Portugāle

Projekta apraksts

Projekta realizācijas laikā tiks izvērtētas neformālo izglītības metožu integrēšana formālajā izglītībā, lai attīstītu skolēnu kompetences un veicinātu viņu līdzdalības iespējas kultūras, politiskajos, ekonomiskajos un sociālajos procesos. Katra skola apkopos savu pieredzi, dalīsies ar to un pārņems projekta partneru pieredzi, realizējot to savā skolā un sniedzot atgriezenisko saiti.        

Dalīties