Filma “PROJĀM”

2019.gadā pēc trīs gadu radīšanas darba pie skatītājiem ceļu uzsāka režisora Ginta Zilbaloža filma “Projām”.

Arī mūsu skolā šo filmu ir iespējams noskatīties līdz 31.maijam (interesējies pie klases audzinātāja!). Šo iespēju jau izmantojušas vairākas klases (gan 5.l, gan 5.b, gan 4.b).

Šī animācijas filmā galvenais varonis pēc lidmašīnas avārijas attopas uz noslēpumainas salas, kur plešas meži, tuksneši un lagūnas. Taču uz šīs salas mīt arī milzīgs, tumšs gars, kurš sāk puisi vajāt. Lai izglābtos un atgrieztos mājās, puisis dodas izaicinošā ceļojumā pāri salai kopā ar savu jauniegūto draugu — mazu putnēnu.

Atsauksmes par filmu ir ļoti dažādas – tā kā filmā viss tika vēstīts caur darbību bez vārdiem, tas daudziem skolēniem šķita visai dīvaini un ne visai patika, kā arī apgrūtināja uztvert filmas domu. Bet ir arī daudzi skolēni, kuri izprata vēstījumu. Piemēram, daži 4.b klases skolēni raksta:

“Filma māca, ka ir jāmīl, jārūpējas un jāpalīdz dzīvniekiem.”

“Ja tu gribi sasniegt mērķi, tad tu mērķi sasniegsi.”

“Puisis devās dažādos notikumos, lai atgrieztos mājās.”

“Ir labi atgriezties mājās.”

Pēc filmas noskatīšanās 4. b klases skolēni, skolotājas Daces Freimanes mudināti, zīmēja kādu fragmentu no filmas un rakstīja, kas patika, nepatika filmā, kāda bija galvenā doma.

Dalīties