Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2022.

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitāšu piedāvājums 2020./21.m.g. Gulbenes novada vidusskolā:

Interešu izglītībā (STEM un vides jomā):

 • Matemātikā 3.- 6.kl. “Mācos ar prieku”
 • Jauno pētnieku klubs 3.- 4.kl.- “Izzināt ir stilīgi”
 • Jauno programmētāju pulciņš
 • Pulciņš “Meistarstiķis” (robotika, Lego, konstruktori, kodēšana)
 • Dabaszinātņu skola 6.- 9.kl.-  “Cilvēks un vide”
 • Ārpusstundu nodarbības 7.- 9.kl. ķīmijā “Eksperiments”
 • Interešu izglītības programma tehniskajā jaunradē.7- 9.kl. (nadarbības notika arī attālinātajā procesā)
 • Latviešu valodā 1.- 3.kl.- praktiskas nodarbības “Riti raiti valodiņa”

Projekta ietvaros tiek piedāvāts atbalsts skolēniem attālinātajā mācību procesā:

 • Pedagogu palīgi 1.- 3.kl.
 • Pedagoga palīgi 6.- 9.kl.posmā-bioloģijā, ķīmijā, ģeogrāfijā, matemātikā, klātienes procesā arī fizikā
 • Psihologi
 • Logopēds

Projekta ietvaros notiek:

 • Skolotāju profesionālas pilnveides kursi,
 • Tiek papildināta skolas materiāli tehniska bāze  ar robotikas/ Lego aprīkojumu.
 • Projekta mājaslapā atbalstsizcilibai.lv  publicēti  metodiskie materiāli, kā arī raidījuma  “Literatūre/Sākumskola” (sadarbībā  ar VFS Films un Latvijas Televīziju) iesaistīto projekta skolu pedagogu pieredzes stāsti. Vairāk informācijas – https://atbalstsizcilibai.lv/lasit/literature-sakumskola/

Jaunumu saite kompetenču projektam:  https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/par-projekta-atbalsts-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai-turpmako-istenosanu

Dalīties