Pedagogu profesionālās pilnveides programma

21.12.2020. – GNV skolotāji mācās.

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes darbinieku – psiholoģes Līgas Amosovas, logopēdes Daigas Kalinkas un speciālā pedagoga Aijas Plušas –  vadībā apguva pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Skolotāja profesionālās kompetences pilnveide darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”.

Paldies, lektorēm par dalīšanos savās zināšanās un praktiskajā pieredzē!

Dalīties