Projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(PuMPuRS) Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022

Projekta darbības virzieni

 1. Individuālā atbalsta nodrošināšana
  1. konsultācijas mācību priekšmetos,
  1. atbalsta personāla konsultācijas/ konsultatīvais atbalsts,
  1. ekonomiskie atbalsta pasākumi.
 2. Projekta darba ilgtspējas nodrošināšana
  1. Semināri,
  1. Supervīzijas,
  1. metodiskā atbalsta līdzekļi,
  1. darbnīcas izglītības iestādēs; darbnīcas pašvaldībās,
  1. konferences,
  1. TV raidījums «Klase»,
  1. kritēriji izglītības iestāžu darbības PMP risku mazināšanā vērtēšanai.
 3. Jaunatnes iniciatīvu projekti.

Projekta aktualitātes te:  https://ikvd.gov.lv/no-2021-2022-macibu-gada-projekta-pumpurs-atbalsts-bus-pieejams-ari-1-4-klases-skoleniem/

Skolā

 1. par projektu atbildīgā Inga Baraņņikova;
 2. 1. semestrī -11 klienti; 2.semestrī – 6;
 3. no projekta 3 vidusskolēniem tiek nodrošināta ēdināšana, pārējiem ir konsultatīvais atbalsts un mācību konsultācijas latviešu val., matemātikā, angļu val..
Dalīties