Pirmie mēneši projektā “Ready to innovate: Maths&Sports4all” (Elīna Nagle, skolas projektu asistente)

Vēlā pavasarī skola uzsāka jauna stratēgisko partnerību projekta īstenošanu, kurā notiks sadarbība inovācijām un labās prakes apmaiņa matemātikas un sporta jomās skolu sākumskolas posmiem (1.-6. klase).

Kopš projekta sākuma piedzīvotas vairākas starptautiskas projekta vadības tikšanās reizes tiešsaistē MS Teams, kad savā starpā iepazinās projekta partneri (Spānijas, Serbijas, Ziemeļmaķedonijas un Latvijas skolas un citas organizācijas), tika pārrunāti galvenie projekta soļi un izveidotas projekta darba grupas katrā skolā.

Pirmais un – jāatzīst – sarežģītais uzdevums projektā, ko veicām jau mācību gada nogalē, bija apzināt Latvijā labās prakes piemērus, kā caur sportu tiek veicināta matemātikas apguve. Projekta darba grupā iesaistījās skolotājas Inga Anča, Sarmīte Gobiņa, Irēna Aizpure, Ruta Jansone un Lienīte Leišavniece, kuras dalījās gan interneta vidē atrastās, gan pašu izveidotās metodēs. Skolotājas kopīgā sadarbībā šajā pavasarī jau bija izveidojušas nodarbības, kurās tika integrēti abi mācību priekšmeti (matemātika un sports). Tika izveidotas arī darba lapas, kā arī Sarmīte Gobiņa sadarbībā ar skolotāju Aiju Ūdri 3. klases skolēniem vadīja tiešsaistes stundu, kas tika arī ierakstīta un šādā veidā tiks nodota tālāk kā labā prakse.

Skolotāja Lāsma Skopāne sniedza atbalstu apkopoto labo prakšu tulkošanā angļu valodā.

Paldies visiem par līdzšinējo darbu Latvijas labās prakses apkopošanā! Paldies par dalīšanos ar pašu izveidotām brīnišķīgām metodēm! Paldies arī par zvaniem kolēģiem citās Latvijas izglītības iestādēs un iegūtajām idejām, ko varam nodot tālāk!  

Nopietns darbiņš projektā jau paveikts un turpināsim septembrī, kad projekta komandas atsāks darbu ar cerību beidzot satikties kādā valstī un iepazīties klātienē.

Projekts “Ready to innovate: Maths&Sports4all” (līguma Nr. 2020-1-ES01-KA201-082849) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalīties