Karjeras nedēļa Gulbenes novada vidusskolā

Karjeras nedēļa mūsu skolā paskrēja ātri, tās sauklis šogad:“IKT tavai karjerai.”Tātad tā bija veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai. “Pēdējo 10 gadu laikā nodarbināto skaits Latvijā IKT uzņēmumos audzis vairāk nekā divas reizes, un mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas teju ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā” , saka VIAA izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters. Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kuras laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos nākotnē, uzklausīt dažādu profesiju pārstāvjus.

Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notika vairāki Vislatvijas pasākumi. 11. oktobrī notika tiešsaistes diskusija vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?”, kur tika pārrunāts, kādu nozīmi tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas. 12. oktobrī 7.-12. klašu skolēni diskusijā “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?” sadzirdēja profesionāļu pieredzes stāstus , kuri darbojas IKT nozarē. Paralēli tam visu Karjeras nedēļu skolotāji izmantoja izglītojošo materiālu ” No mākslinieka uz programmētāju!” mācībstundā 7.– 9. klasēm, kas rosināja izmēģināt radošu programmēšanu Learn IT ekspertu vadībā.

Veiksmīgi noritēja novada pasākums ZOOM platformā “IKT joma Tavā izglītībā un karjerā. Kāpēc ne? ” 8-9.klasei tikšanās ar Ogres tehnikuma, Valmieras tehnikuma pārstāvjiem, un 10.-12.klasēm tikšanās ar Jēkabpils koledžas un Vidzemes augstskolas pārstāvjiem, kā arī iespēja iepazīt uzņēmumus attālināti. Skolēni augsti novērtēja dotu iespēju, īpaši uzrunāja uzņēmēju stāsti.

Atsevišķu klašu skolēniem bija iespēja tikties ar brīvprātīgiem no Itālijas, Vācijas, Francijas, Austrijas un diskutēt par viņu motivāciju, darbu Latvijā un IT pielietojumu mūsdienās.

Ļoti lielu atsaucību skolēnu vidu guva skolas pasākums “IKT un darbs radio, televīzijā ”, attālināti bija iespēja tikties Radio TEV ētera balsīm Kristapu Tālbergi un Elizabeti Puče, Oskaru Brasliņu, Rūdolfu Švēdi (Radio TEV DJ), Lauri Zalānu. Skolēni sadzirdēja, ka vienmēr jādomā par savam vērtībām un to nekad nedrīkst nodot, jāstrādā godīgi un atbildīgi, nebaidoties iesaistīties dažādos projektos, kur ceļš uz mērķi bieži vien ir līkumains, bet to ar pacietību un neatlaidību var sasniegt.

1.-6. klases skolēniem bija lieliska iespēja tikties ar Gulbenes novada dīdžeju, producentu un apskaņotāju Dzintaru Abakoku un iepazīties ar šīm profesijām un IT izmantošanu sava darbā.

Par drošu internetu bija organizētas pašvaldības policijas nodarbības “Es esmu drošs ”, kas domātas 1.-3.klases skolēniem. Skolēni sadzirdēja informāciju par apdraudējumiem, ar kuriem bērni sastopas internetā, kā no tiem izvairīties un sevi pasargāt, kur meklēt palīdzību. Nodarbības bija ļoti vērtīgās.

Skolotāji savās stundās karjeras nedēļas laikā arī aplūkoja tēmas, kas saistītas ar IKT un to nozīmi karjerā , piemēram, G Ģērmaņa -stunda vēsturē “Vēstures avotu meklēšana interneta resursos ( Zudusī Latvija, skolēnu dzīve padomju laikos)”, L.Silauniece – ķīmijā “ IKT izmantošana zāļu ražošanas procesos”, A.Grīnberga – ”Normatīvo aktu analīze. Internets kā resurss, IT iespējas atrast nepieciešamo”, S.Gobiņa -sports un veselībā “Dažādu telefona aplikāciju izmantošana savu fizisko aktivitāšu reģistrēšanai” un citas interesantas stundas .

Liels paldies skolotājiem un skolas vadībai par sapratni un atbalstu karjeras nedēļas organizēšanā un realizēšanā!

Pedagogs, karjeras konsultants Raisa Raga

Dalīties