Tuvojoties finiša līnijai, projekts “Paplašinām skolas durvis- mācāmies ārā” uzņem apgriezienus

Latvijā ir atgriezušās divas skolotājas, Zinta Beļajeva un Aija Ūdre, kuras piedalījās skolotāju mācību mobilitātes projektā, dodoties uz Portugāli, lai piedalītos kursos no 11. -16. oktobrim. Tur bija iespēja smelties idejas no citu valstu pedagogu pieredzes kā strādāt un darboties ārpus klases telpām, kas īpaši labi noder šodien, kad arvien vairāk jāmeklē iespējas un iemeslus , lai darbotos ārpus klases, skolas telpām un ierastās vides. Pavisam drīz Gulbenes novada vidusskolas skolēniem un skolotājiem būs iespēja praktiski izmēģināt skolotāju apgūtās zināšanas.

Kamēr skolotājas Zinta un Aija atpūšas pēc garās prombūtnes no mājām, tikmēr skolotājas Lienīte Leišavniece un Ruta Jansone lietderīgi izmantos pagarināto skolēnu brīvlaiku, lai ar savu, Krētā gūto, pieredzi dalītos ar sākumskolas skolotājiem. Tā kā šobrīd valstī noteiktie ierobežojumi neļauj pulcēties, tad mācības notiks attālināti ar iepriekš sagatavotiem materiāliem, kuras varēs saņemt elektroniski un izmantot patstāvīgi, lai praktiski izmantotu piedāvātās darba metodes. Esam pārliecināti, ka šī pieredze un prakse noderēs ikvienam skolotājam, lai papildinātu savu mācību metožu klāstu!

Skolotāju mācību mobilitāšu projekta “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” mērķis ir stiprināt skolas sākumskolas posma metodisko bāzi brīvdabas pedagoģijā, gūstot pieredzi, ko varam pielāgot savai videi un skolas mācību programmai, kā arī ar laiku dalīties plašākā mērogā.

Ieva Brūniņa

Gulbenes novada vidusskolas projektu asistente

Gulbenes noavda vidusskola īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” (līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060196). Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalīties