Prasmes, kas jāapgūst skolā

2021. gada nogalē Erasmus+ projekta “Do, Develop, Donate”/3D ietvaros tika veikta 50 vidusskolēnu anketēšana katrā no 6 projekta dalībvalstīm : Latvijā, Spānijā, Horvātijā, Grieķijā, Rumānijā un Itālijā. Aptaujas mērķis bija uzzināt, kādas nepieciešamās prasmes jāapgūst skolā, lai skolēni būtu konkurētspējīgi nākotnes darba tirgū. Izpratne par nepieciešamajām prasmēm lielākajai skolēnu daļai ir līdzīga, taču dažos jautājumos domas dalās. Skolēni uzskata, ka skola mūsdienās spēj nodrošināt nepieciešamo pamatprasmju uzlabošanu, taču vairāk uzmanības vajadzētu pievērst tieši datorzinātnēm un svešvalodām. Aptaujas rezultāti tiks salīdzināti ar visām projekta partnervalstīm pavasarī, kad visi projekta partneri tiksies Salerno, Itālijā.

[embeddoc url=”https://gnvsk.lv/wp-content/uploads/2022/01/Questionnaire_skills_Latvia.pdf”]

Vanesa, 12.u klases skolniece, Erasmus+ 3D projekta dalībniece

Dalīties