Projekts “Līdzdalības karuselis”; projekta Nr: 2020-3-LV02-KA347-003516 (Līva Patrīcija Leišavniece, skolēnu pašpārvaldes prezidente)

15.02. pašpārvalde projekta “Līdzdalības karuselis” ietvaros tikās ar jaunatnes lietu speciālistu, skolas vadības, skolas padomes pārstāvjiem, lai runātu par topošajiem plāniem, notikumiem un to, kā lai skolas dzīvi padarītu vēl krāšņāku.

Tika apspriesti arī dažādi problēmjautājumi, sniegtas atbildes un izteikti viedokļi par pašpārvaldes darbību, atbalstu un attīstības iespējām.

Nākamā tikšanās reize jau paredzēta drīz, lai izveidotu jaunu pašpārvaldes nolikumu, kas būs piemērots gan jauniešiem, gan skolas darbiniekiem.

Dalīties