Projekta “Līdzdalības karuselis”aktivitātes

1.martā notika kārtējā skolēnu pašpārvaldes un skolas vadības pārstāvju satikšanās.

Šajā tikšanās reizē galvenais akcents – diskusija par to, kas skolēnu pašpārvalde ir realitātē, kuri šķēršļi neļauj vēl efektīvāk darboties un kāds ir nākotnes redzējums.

Diskusijas noslēgumā tika pievērsta uzmanība pašpārvaldes nolikumam un ieskicētas problēmas, kuras tiks novērstas.

Nākamā aktivitāte 17.martā Smiltenē – projekta vidusposma izvērtēšana un jauniešu saliedēšanas aktivitātes.

Dalīties