Absolvents vada karjeras stundu (E.Zaube, pedagogs-karjeras konsultants, un D.Ģērmane, 12.l kl.audzinātāja)

13.04. Gulbenes novada vidusskolā viesojās Nacionālās Aizsardzības akadēmijas 4.kursa students Artis Lūsis.

Artis ir Gulbenes 2.vidusskolas absolvents, kurš labprāt atsaucās karjeras stundai, lai pastāstītu par iespējām un izaicinājumiem, kā ir  mācīties NAA Rīgā. 

Skolēni ar interesi klausījās par ikdienu Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā, par mācībām un praktisko  karavīra sadzīvi dienestā. Artis rosināja, tos, kuriem ir interese militārajā jomā, nebaidīties un stāties šajā augstskolā. Karjeras stundas noslēgumā katram  7.klases skolēnam pasniedza piemiņas velti ar NAA simboliku. 

Paldies Artim Lūsim 7.u, 9.u, 12.l klases kolektīvu un 12.g, 12.u klašu pārstāvju vārdā par interesantajām aktivitātēm karjeras stundā!

Dalīties