Kafija ar politiķiem (skolēnu pašpārvalde)

24.aprīlī mēs, Gulbenes novada vidusskolas skolēnu pašpārvalde, sadarbojoties ar Gulbenes novada pašvaldību, organizējām diskusiju pēcpusdienu jeb “Kafija ar politiķiem”. Diskusija tika organizēta projekta “Līdzdalības karuselis” ietvaros.

Aktivitātē piedalījāmies mēs, skolēnu pašpārvalde, Gulbenes novada vidusskolas vadība, vecāku padomes pārstāve, Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” pārstāvji, domes deputāti (Normunds Mazūrs, Mudīte Motivāne, Andis Caunītis), projektu vadītāji Lauris Šķenders un Anita Birzniece, priekšsēdētāja padomnieks attīstības, projektu un būvniecības jautājumos Jānis Barinskis, kā arī deputāts, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis. 

Diskusijā apspriedām dažādus sev interesējošus jautājumus, tie galvenokārt bija par un ap izglītību. Šķiet, ikvienam skolēnam šobrīd aktuāls jautājums ir par jauno izglītības sistēmu “Skola2030”, nonācām pie secinājuma, ka tas ir izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem, gan arī pašvaldībai.

Pārrunājām arī tēmas, kuras saistītas ar budžetu: par budžeta piešķiršanu pašpārvaldei, kā to efektīvāk plānot un kā risināt radušās problēmas.

Mūs interesēja arī jautājums, kāpēc tiks mainīts novada logo, uz kuru saņēmām šādu atbildi: “Mums ir jāmeklē sava atšķirības zīme, tādi elementi, kas raksturo un padara mūs unikālus.”

Mēs varam secināt, ka pārrunāts tika daudz, tomēr ņemot vērā to, ka arī jautājumu ir daudz, šādas tikšanās reizes varētu organizēt biežāk.

Deputātiem un citiem klātesošajiem mēs vēlējāmies uzdot šādus jautājumus, uz kuriem lielāko tiesu saņēmām atbildes:

1. Vai jūs zināt, kas ir pašpārvalde un ko mēs darām?

2. Ko, jūsuprāt, mums vajadzētu skola ieviest?

3. Kāpēc pašpārvaldei nav budžeta?

4. Kāpēc šī mācību gada budžets ir tāds un vai ir plānots nākošajā gadā to palielināt?

5. Vai ir plānotas ieviest kaut kādas izmaiņas izglītības procesa?

6. Vai jums patīk/apmierina tagadējā izglītības programma, tajā ieviestās izmaiņas?

7. Vai plānojat skolu atstāt divās ēkās?

8. Mēs redzējām, ka jūs vēlaties mainīt novada vizuālo identitāti un vai mums to arī būs nepieciešams darīt? + Kāpēc tieši šādas krāsas ir iekļautas bijušajā novada logo?

Paldies Laurim Šķenderam par sadarbību, kā arī Anitai Birzniecei par pozitīvas gaisotnes uzturēšanu!

Dalīties