Erasmus+ projekts “Rural versus City life” (projekta vadītāja D.Grigore)

Gulbenes novada vidusskola uzņem partnerus 2022.gada 4.-8.jūnija Erasmus+ projekta “Rural versus City life” ietvaros. 

Skolēni dzīvo viesģimenēs – Jurģa Dzerkaļa, Samantas Krūmiņas,

Evelīnas un Martas Upīšu, Ances Nikolas Leišavnieces, Patrīcijas Ločmanes un Kitijas Kuropatkinas ģimenēs. Ģimenes izrādīja savu iniciatīvu, iepazīstinot Krupinas (Slovākija) skolēnus ar mūsu novada lepnumiem. Liels paldies!

Skolēnu apmaiņa sākās ar radošajām darbnīcām Gulbenes muzejā un seno lietu klētī, Sarkanās pils audio gidu. Tad devāmies uz interaktīvo centru “Dzelzceļš un Tvaiks”. 

Skolotājs Edgars skolēniem mācīja atšķirt teikas un nostāstus lauku un pilsētas vidē. Skolotāja Diāna virzīja skolēnus domāt par kultūras vērtībām, kuras radušās vēsturiski sen – Bānītis, Stāmerienas pils un baznīca. Sirsnīga bija ciemošanās Gunāra Cigļa mājās, kur uzzinājām dažādas vēstures liecības un bioloģisko vērtību nozīmi mūsu dzīvē. Skolotājas Vita un Laura uzsvēra latviešu valodas nianses un nozīmi tautas gara vērtību izzināšanā. Īpaši interesanti izvērtās skolotāju Līgas un Nataļjas organizētie eksperimenti ķīmijas laboratorijā.

Ciemojāmies arī pašvaldībā – Gulbenes novada pašvaldības vadītājs Andis Caunītis ar savu komandu raksturoja novada vērtības, lauku vides priekšrocības.

Apmaiņas skolēni ciemojās arī Cēsu muzejā  Jauniešu mājā Cēsīs un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā.

Paldies skolas kolektīvam, ēdnīcas kolektīviem par aktīvo iesaistīšanos! 

Projekta aktivitātēs piedalījās gan skolēnu, gan skolotāji, kuri 3 gadus iepriekš bija Krupinā.

Dalīties