Pieredzam Granadā (Ieva Brūniņa, projektu asistente)

Projekta “Pieredzēt Pieredzot” ietvaros, iedvesmojoties no apmeklētajiem kursiem Horvātijā par ilgtspējas mērķu ieviešanu skolā, projektu asistente Ieva Brūniņa aicināja jauniešus vecumā no 14 līdz 16 gadiem pieteikties jauniešu skolēnu grupas mobilitātei Spānijā, Granadā “Every step counts’’. Šīs mobilitātes fokuss ir ilgtspēja.

 1.posms

Savu pieteikumu iesūtīja 53 skolēni 8.-10.klašu skolēni. Projekta vadības grupa izvērtēja pieteikumus un deva iespēju 30 skolēniem piedalīties 2.kārtā. Tajā skolēni tika iedalīti grupās – katrai grupai 20 minūšu laikā bija jābūvē tornis no dažādiem materiāliem, sadarbojoties ar sev mazāk zināmiem skolēniem, lai uzbūvētu garāko un stabilāko torni. Pēc 2.kārtas vadības grupa izvēlējās 6 skolēnus, un vēl 6 skolēni tika izvēlēti izlozes kārtībā.

Gatavojoties mobilitātei, tika sasaukta dalībnieku un vecāku kopsapulce, lai vienotos par kopējo mērķi un gatavību iesaistīties visos projekta soļos: gatavošanās, mobilitāte un iniciatīva vietējā kopienā.

Jaunieši pa grupām izveidoja nelielus apskatus par Spāniju: pilsētu Granada, Spānijas kultūru un vēsturi. Kopīgajā tikšanās reizē ar dalībniekiem katra grupa prezentēja, ko ir uzzinājuši un kas ir licies visinteresantākais.

Pirms došanās uz Spāniju, jaunieši iepazinās arī ar informāciju divās interneta vietnēs: www.youthpass.eu (8 kompetences) un Country comparison tool (hofstede-insights.com) (iespēja salīdzināt valstu iedzīvotāju iezīmes, atceroties, ka nekas nav absolūts).

2. posms

Ceļš līdz pilsētai Granada ir laikietilpīgs – 13 stundas tika pavadītas ceļā. Pirmās dienas vakarā grupa devās pastaigā. Pārsteidzoša ir vietējā apkārtne. Stāvas ielas; ceļa malā kokos aug apelsīni, granātāboli un hurma (ko tur sauc par kaki fruit); elpu aizraujošs skats uz pilsētu.

Viens no nelielajiem mērķiem šajā mobilitātē ir veicināt dabai draudzīgu paradumu ieviešanu: gandrīz visi galamērķi ir stundas pastaigas attālumā, grupai ir nodrošinātas vairākkārt lietojamās pudeles, lai ikdienā lietotu ūdeni un neiegādātos dzērienus plastmasas pudelēs.

Pirmā diena skolā ir pārsteigumiem bagāta: grupu sagaida spāņu jaunieši, iepazīstina ar skolu un ieskatu Spānijas izglītības sistēmā. Viens no pārsteidzošākajiem momentiem ir pagalms, kur starpbrīdī čum un mudž no jauniešiem, kuri pavada laiku viens ar otru, un skaļums te netiek ierobežots. Par lielu pārsteigumu mūsu grupai – šeit skolēniem rokās nav telefonu. Pēc tam uzzinājām, ka telefoni ir atļauti tikai pēc vienošanās starp skolotāju un  vecākiem, ja tie nepieciešami kādai nodarbībai, kā, piemēram, šajā gadījumā, kad bija sagatavotas aktivitātes, kurās nepieciešams QR Code lasītājs u.c.

Vairāku dienu aktivitātēs skolā ir klātesošas skolotājas, taču visas aktivitātes ir sagatavojuši un pārsvarā vada paši skolēni.

  • Pirmajā dienā iepazīšanās aktivitātes un orientēšanās spēle skolas teritorijā ar fokusu uz dažādiem produkciju materiāliem.
  • Otrā diena izzinoša spēle Kahoot par 17 ilgtspējas sasniedzamajiem mērķiem (THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org)) ; video par 7.mērķi: videi draudzīga enerģija; situācijas izspēles debates (Amazonē vietējā valdība vēlas būvēt elektrostaciju, pret to ir vietējie iedzīvotāji, kuriem būs jāatstāj savas mājas).
  • Trešā diena zinātnes parkā: iepazīstamies ar dabas daudzveidību un tās krāšņumu, lai veicinātu izpratni, par ko mēs vēlamies rūpēties; izzinoša interaktīva izstāde : FOODPRINT (kā mūsu izvēle par produktu un tā izcelsmi ietekmē vides piesārņošanu). Jauniešiem visvairāk aizrāva eksperiments ar šokolādi: klausoties pozitīvi noskaņotu mūziku, mēs sajūtam saldākās šokolādes nianses, taču klausoties drūmāku mūziku un nogaršojot to pašu šokolādi, sagaršojam tās rūgtās nianses. Viela pārdomām par savas apkārtējās vides uzlabošanu: ko mēs klausāmies, skatāmies un kādās cilvēku kompānijas pavadām savu brīvo laiku.
  • Ceturtā diena: pārgājiena ekspedīcija kalnu un alu pilsētās. Jaunieši novērtē dabā pavadītā laika lietderīgumu un sajūtas, kādas tās atstāj gan uz morālo, gan fizisko labsajūtu. Šajā pārgājienā ir iespēja novērtēt, kā vietējie iedzīvotāji lietderīgi izmanto dabas resursus, kas arī – izrādās –  ir daudz noturīgāki par modernajiem, ātrajiem risinājumiem: piemēram, ēkas, kuras būvētas alās. Šajā pieredzē vislielāko iespaidu atstāj izmantotais minimālisma koncepts, ka mums nemaz tik daudz nav nepieciešams, lai būtu ar dzīvi apmierināti, jo ne jau lietās ir dzīves skaistums.
  • Piektā diena tiek pavadīta kopā ar Sarkanā Krusta organizācijas pārstāvjiem: dalībnieku  grupa kopā ar vairākām vietējās skolas klasēm dodas sakopt vidi gar vietējo upi netālu no skolas. 
  • Sestā diena tiek pavadīta pilsētā. Dalībnieki tiek izkaisīti pa dažādām grupām un pilda uzdevumus pilsētā: vispirms jāatrod noteikti punkti kartē – apskates objekti –  un tad jāizpilda kāds uzdevums kopā ar grupu.

Katru dienu jaunieši izvērtēja kopā ar grupas atbildīgajām personām, izmantojot Feelings(sajūtas)/ Facts (fakti)/Findings (atklājumi)/ Future (nākotne) metodi. Katru dienu tika izvirzīti dažādi jautājumi, uz kuriem jaunieši atbildēja savās “pieredzes dienasgrāmatās”. Tad dalījās grupā ar spilgtākajiem iespaidiem. Uzreiz šis uzdevums nebija viegli izpildāms visiem, taču jau uz nedēļas beigām ikviens bija gatavs iesaistīties un dalīties ar saviem iespaidiem un idejām.

Kā vislielāko dārgumu jaunieši pārveda mājās pārsteigumu par spāņu komunikācijas iezīmēm un enerģiju. Ceram to paturēt prātā, sirdīs; pārņemt kā labo praksi, kļūt daudz atvērtāki, draudzīgāki, pieņemošāki ne tikai sociālo tīklu mediju platformās, bet arī savā ikdienā, starpbrīžos, komunicējot viens ar otru šeit un tagad.

3.posms

Mobilitātes laikā, reflektējot pieredzēto, ir radušās idejas nākotnes aktivitātēm:

  • pārgājiens+ vides uzkopšana Spārītes parkā pavasarī;
  • debates par tēmām: telefoni skolā; vides ilgtspējas mērķu ieviešana skolā; mobings skolā.

P.S. Mūsu skolas projektu ikdienai turpmāk var sekot arī Instagram: gnvprojectlife, kur tiks publicēts saturs par dažādiem projektu posmiem un aktivitātēm.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Dalīties