IAC projekts “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” (projekta komandas vārdā skolotāja Aivija Grīnberga)

Jau četrus mēnešus Gulbenes novada vidusskola ir IAC projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” dalībniece.

Projekta mērķis ir cilvēktiesību izpratnes un iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē. Projekta ilgums ir līdz 2024.gada 31.martam. Mūsu skola ir viena no 10 Latvijas skolām, kura pēc pieteikuma iesniegšanas tika iekļauta projektā.

Ko no projekta iegūst skolēni un skolotāji? Jau decembrī jaunieši piedalījās anketēšanā par attieksmi saistība ar iecietību un diskrimināciju. Rezultāti tika analizēti pirmajos reģionālajos semināros. Mūsu komanda ( 3 skolotāji, 3 skolēni ) piedalījās Aizkraukles seminārā. Projekta ietvaros tiek piedāvāts vērtīgs metodiskais materiāls, lai 9.-12.klašu skolēniem būtu saistoši apgūt tēmas, kas svarīgas katram:

 diskriminācija – individuālā un kolektīvā dimensija;

cilvēktiesību aizsardzība – no likumiem līdz praksei;

sports un cilvēktiesības;

tiesas spēle par bērnu tiesībām;

mobings – mīti un patiesība;

sieviešu tiesības u.c. tēmas.

No decembra līdz martam projekta tēmas padziļināti ir izstrādājusi 9.g klase sociālajās zinībās, 10.u klase literatūrā I, 11.g klase sociālajās zinībās un vēsturē un klases stundās, 12.klašu sociālo zinātņu II grupa. Jaunieši lasīja, analizēja un veica uzdevumus par aktuālajiem jautājumiem. Diskusijās tika uzklausīti ļoti dažādi, pat galēji pretēji viedokļi un tad tika meklēti pierādījumi, lai tos pamatotu.

Daudzās klasēs pirms Gulbenes 95.dzimšanas dienas tika izveidoti plakāti ar 4 dažādiem simboliem un uzdevumiem, kas bija jāveic. Arī šī metode ir no mūsu projekta aktivitātēm.

Darbošanās turpināsies vēl visu gadu. Esiet atsaucīgi, atbalstiet un piedalieties!

#Aktīvo IedzīvotājuFonds (https://www.activecitizensfund.lv/lv/)

 #EEAgrantsLatvija

#iacedu

Dalīties