Pieredzēt pieredzot (Annija Ceriņa)

Pateicoties Erasmus+ projektam “Pieredzēt pieredzot”, pabijām mācībās (Annija Ceriņa un Laima Līduma) un esam atgriezušās no teju 3500km tālās Malagas Spānijā.

Lai gūtu jaunu pieredzi, zināšanas, paplašinātu savu redzesloku gan pedagoģijā, gan psiholoģijā, pabijām skolotāju kursos (Teacher training) – līderības apmācībās (Team leading).

No personīgā skatupunkta varētu teikt, ka mācījāmies, kā palīdzēt katram bērnam kā personībai augt un attīstīties, esot viņam pašam, un arī to, kā individualitātes var veidot komandu, ka ikkatrs var būt līderis un kā to pareizi veikt, atbalstot bērnu psiholoģiski.

Mācības notika angļu valodā (grupā bijām skolotājas no Latvijas, Igaunijas, Īrijas, Zviedrijas, Itālijas, Vācijas, Polijas un Spānijas). Īstenībā jau ne tikai angļu valodā. Bijām arī mazliet tulki kolēģēm no Latvijas, tātad latviešu valodu arī izmantojām. Ar igauņu kolēģēm runājām gan angliski, gan krieviski. Lai nokļūtu no lidostas uz pilsētu un veikaliņos nācās zināt arī kādus vārdus spāņu valodā un žestu valodā.

Mācību laikā nebija mirkļu, kad varētu mierīgi sēdēt un klausīties, jo visi uzdevumi bija jāpilda praktiskā darbībā, dažādās komandās, kā arī ne tikai mācību telpā, bet arī pilsētvidē, kur bija jāprot noorientēties, jāuzrunā svešinieki un jāveic dažādi uzdevumi – viennozīmīgi bija jāizkāpj no savas komforta zonas. 

Kāds var jautāt – ko tad tur var vēl darīt kursos? Var bagātināt iekšējo pasauli, jo to arī skolotājs klasē nodod bērnam. Visi taču vēlas, lai katrs bērns izaug kā personība, lai tiktu respektēts viņa augšanas ceļš un šādā veidā – pieredzēt pieredzot – skolotājs ar savu piemēru un savām darbībām spēj iedrošināt skolēnus arī mazajās klasē būt par patiesām, lielām personībām ar gaišu skatījumu uz dzīvi.

Vēl viens ieguvums – atradinājāmies no kafijas, jo tās vietā baudījām mandarīnus (arī pauzēs), un nu enerģijas pilnas ķersimies pie pēdējā mācību cēliena šajā mācību gadā.

2.e un 2.l klase – būs pārmaiņas. Protams, ar iegūtajām zināšanām dalīsimies arī ar kolēģiem. 

#gulbenesnovadavidusskola #latvija #erasmus+ #idevelopment #gnvea2022_2023

Dalīties