Nominācijas ir atradušas īpašniekus! (Iveta Zvaigzne, skolēnu pašpārvaldes konsultante)

Tradīcija turpinās!

Tradīcija turpinās!

Skolēnu pašpārvalde visa gada gada garumā cenšas aktīvi darboties. Lielākais viņu organizētais pasākums ir GADA BALLE, kura ir divdaļīga (“Tas tik bija kaut kas!”, “Tas tik būs kaut kas!”).

1.daļa – svinīgi intriģējošā. Gatavošanās tai notiek jau labu laiku iepriekš. Vismaz pašpārvaldei noteikti visa 2.semestra garumā domas grozās un virmo ap šo pasākumu – sākot ar prāta vētru, lai izvēlētos pasākuma konceptu (ideju), un beidzot ar noslēguma fāzi – pašu pasākumu. Tas tiešām pašu radīts, izlolots. Protams, iesaistot arī dažādus palīgspēkus – tāpēc jau skolu arī var nosaukt par vienotu komandu.

Tātad 1.daļa atklāja noslēpumu, kas tad nu šogad iegūs kādu no tituliem. Vien atgādinu, ka ceļš līdz tam bija šāds: aprīlī bija 1.kārta, kurā katrs 6.-12.klases skolēns un skolas darbinieks varēja katrā nominācijā ieteikt kādu personību; maijā – 2.kārta, kad vajadzēja nobalsot katrā nominācijā par vienu pretendentu.

Un kopīgiem spēkiem sanāca, lūk, kas:

“Gada iedvesma” – skolēnu vidū Rolands Blūms, skolotājiem – Sarmīte Gobiņa (nominēti: Dagnija Strauta, Estere Kupča, Rolands Blūms; Ilunda Rehlere, Līga Berkolde, Sarmīte Gobiņa);

“Gada jokdaris” – skolēnu vidū Oskars Priedītis, skolotājiem – Guntis Princovs (nominēti: Kristers Birznieks, Rolands Blūms, Oskars Priedītis; Jānis Strods, Voldemārs Mezītis, Guntis Princovs);

“Gada jaukumiņš” – skolēnu vidū Laura Ģēģere, skolotājiem – Diāna Briede (nominēti: Niks Berģis, Linards Buliņš, Laura Ģēgēre; Ilze Kalve, Līga Berkolde, Diāna Briede);

“Gada optimists” – skolēnu vidū Martins Kristers Celms, skolotājiem – Solvita Vīcupa-Ulme (nominēti: Dāvis Ende, Martins Kristers Celms, Rolands Blūms; Lilita Timermane, Dzintars Ziediņš, Solvita Vīcupa-Ulme);

“Gada pārītis” – Rainers Ļisicins un Līva Patrīcija Leišavniece (nominēti: Gints Prokofjevs un Evelīna Upīte; Rinalds Vagulis un Laura Ģēģere; Raineres Ļisicins un Līva Patrīcija Leišavniece);

“Gada stils” – skolēnu vidū Emīls Vīksniņš, skolotājiem – Tatjana Pētersone (nominēti: Rolands Blūms, Viktorija Biļinska, Emīls Vīksniņš; Lilita Timermane, Laura Matisone, Tatjana Pētersone);

“Gada sportists” – Rolands Šulcs (nominēti: Rainers Ļisicins, Ance Katane, Rolands Šulcs);

“Gada radošums” – skolēnu vidū Estere Kupča, skolotājiem – Evita Zālīte (nominēti: Arts Brokāns, Enija Nartiša, Estere Kupča; Ilunda Reihlere, Daiga Bleikša, Evita Zālīte);

“Gada čaklums” – skolēnu vidū Elisa Mūrniece, skolotājiem – Līga Silauniece (nominēti: Leonija Ļutova, Estere Kupča, Elisa Mūrniece; Daiga Bleikša, Līga Silauniece, Līga Berkolde);

“Gada klase” – nominācijai pieteiktas 6.l (audzinātāja Daiga Tipāne), 6.b (audzinātāja Dace Freimane) un 11.b (audzinātāja Ilunda Reihlere). Trīs lieliskas, aktīvas, azartiskas, mērķtiecīgas klases, kas visas un katra par sevi iegūst titulu “Gada klase”;

“Gada stute” – pašpārvaldes specbalva direktorei Lindai Ūdrei-Rizgai.

Nomināciju pasniegšanas ceremonijā skaisti ievijās klašu priekšnesumi. Paldies 10.g (audz. Laura Matisone), 10.u (audz. Ingrīda Jasinska), 10.b (audz. Anda Sprudzāne-Cakula), 11.g (audz. Aivija Grīnberga), 11.b (audz. Ilunda Reihlere)!

2.daļa – atraktīvi kustīgā. Kur nu bez balles! Tā kārtējo reizi parādīja, ka mums visiem patīk dejot, dziedāt – un gan dejā, gan dziesmā būt vienotiem. Mūsu sekotāji skolas FB lapai gan jau to pamanīja (ja ne, meklējiet un pārliecinieties paši!). Vēl tikai šis tas nedaudz jāpilnveido (jāpamaina).

Paldies grupai “Rolise”, kas prata uzburt atmosfēru!

Tie, kuri bija, redzēja vizuālu skaistumu. Par to paldies Daigai Bleikšai un mūsu sadarbības partneriem Gulbenes labiekārtošanas iestādei, Laimai Šmitei-Ūdrei!

Paldies sporta centram un Laurim Krēmeram par vienmēr esošo atbalstu!

Paldies skolēnu pašpārvaldei ar prezidenti Esteri Kupču priekšgalā!

Turpināt tāpat un vēl labāk! Un…TĀ TIK BŪS VASARA!

Dalīties